Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Středočeský kraj přispěje na lepší zásobování Milovic pitnou vodou

| zdroj: Středočeský kraj0

jong-marshes-79mNMAvSORg-unsplash
zdroj: unsplash.com

Středočeský kraj přidá 6,5 milionu korun na zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice do vodojemu U Lišek, který je první etapou projektu „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“.  Cílem je zlepšit zásobování Milovic pitnou vodou. Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk požádala kraj o individuální účelovou dotaci a krajské zastupitelstvo dnes její žádost schválilo.

Projekt „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“ byl kvůli své rozsáhlosti a finanční náročnosti rozdělen na 3 etapy. V první etapě se jedná o výstavbu nového přiváděcího řadu vedeného z prameniště Milovice do vodojemu U Lišek, který bude mít odbočku do vodojemu Balonka. Přiváděcí řad je navržen o délce 2,8 km a odbočka do vodojemu Balonka by měla mít 65 metrů.

„Účelem stavby je zásobení města Milovice pitnou vodou dostatečně kapacitním vodovodním řadem. Tato etapa řeší nedostatečné zásobení vodojemů Balonka a U Lišek. Ačkoli vydatnost prameniště je dostatečná, stávající přiváděcí řad není schopen vodojemy naplnit zejména v letním období, kdy je vyšší spotřeba vody. Proto je vodojem U Lišek dlouhodobě využíván jen na 1/3 své kapacity. Celkové náklady na realizaci stavby činí včetně DPH zhruba 78,5 mil. korun. Vodovody a kanalizace Nymburk na projekt žádají také o dotaci ze Státního fondu životního prostředí,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Podpora z krajského rozpočtu se opírá mimo jiné o rozhodnutí krajské rady z ledna 2022, kdy odsouhlasila spolufinancování „Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji“ ve výši 10 % z rozpočtu Středočeského kraje, maximálně však do 10 mil. Kč na 1 projekt. Jedním z „Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji“ je i akce „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“, jejímž dílčím projektem je „Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice – VDJ U Lišek“. S podporou souhlasila i krajská komise VODA – SUCHO.

Projekt „Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice - VDJ U Lišek" je první fází velkého projektu „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi."  Druhá etapa bude řešit obnovu řadu z VDJ Ruská cesta do VDJ U Lišek" a třetí etapa nese název Vodojem Ruská cesta — napojení lokality Boží Dar.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ