Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Sto tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP obci Horní Bojanovice za porušení vodního zákona

| zdroj: ČIŽP0

Sto tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP obci Horní Bojanovice za porušení vodního zákona

Za porušení vodního zákona jí inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Brno, uložili pokutu sto tisíc korun, která je od 24. ledna 2020 pravomocná.

V září loňského roku provedli inspektoři kontrolu likvidace odpadních vod z obce Horní Bojanovice. V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu a kanalizace je zaústěna pěti vyústěními do toku Pradlenka. Ten teče do Štinkovky, která patří mezi významné toky a vlévá se do vodního díla Nové Mlýny. „Z vyústění dešťové kanalizace docházelo do Pradlenky k odtoku směsi balastních a odpadních vod zapáchajících po splaškových vodách. Bakteriální nárůsty svědčily o dlouhodobém vypouštění nečištěných odpadních vod,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno.

Tok Pradlenka pramenící nad obcí Horní Bojanovice znečištěn nebyl, ale voda protékající obcí už byla silně znečištěna odpadními vodami, zabarvená a silně zapáchala. Povolení k vypouštění nečištěných odpadních vod nebylo ze strany věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu vystaveno, čímž došlo ze strany obviněného k porušení vodního zákona.

Odpadní vody z budovy, ve které je umístěn Obecní úřad Horní Bojanovice a obecní byt, byly zachycovány v podzemní betonové jímce. Obviněný inspektorům nepředložil doklady svědčící o tom, že byl proveden vývoz těchto odpadních vod z jímky. „ČIŽP je povinna vymáhat dodržování předpisů. Vodní zákon jednoznačně stanoví pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových povinnost nakládat s nimi na základě povolení věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu,“ uvedl Augustin.

Foto: zdroj ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ