Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Signatáři Vodíkové Vysočiny se inspirovali v Dolním Bavorsku

| zdroj: Kraj Vysočina0

Image
zdroj: kr-vysocina.cz

Koncem listopadu uspořádal Kraj Vysočina ve spolupráci s Evropským regionem Dunaj-Vltava znalostní cestu do Dolního Bavorska zaměřenou na vodík. Akce byla realizována v rámci spolupráce obou regionů a při příležitosti předsednictví Dolního Bavorska v roce 2023 a Kraje Vysočina v roce 2024 v tomto významném přeshraničním uskupení. Účastníci cesty z řad členů a přidružených organizací nově vzniklé platformy Vodíková Vysočina měli jedinečnou příležitost získat hlubší vhled do oblasti praktického uplatnění vodíkových technologií a aktuálně vyvíjených inovací v Německu.

Program zahrnoval návštěvu firmy Maier Korduletsch v Pasově, kde bylo v nedávné době otevřeno Centrum mobility (Next Mobility Hub), včetně čerpací stanice pro vozidla na vodíkový pohon v Pasově Sperrwies. Účastníci si prohlédli tuto moderní technologickou infrastrukturu a diskutovali se zástupci rodinné firmy Maier Korduletsch, která funguje v Bavorsku již po několik generací.

„Nejzajímavější část diskuse se vedla o veřejné podpoře ze strany státu, která v Německu dosahuje 80 % i pro soukromé subjekty a v oblasti plnění zelených cílů klade například podmínky minimálně padesátiprocentního využití zeleného vodíku v plnící stanici. Ale stejně jako v České republice je to stále pilotní projekt, který si hledá své zákazníky i místo v oblasti nástrojů pro snižování CO2,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.

Na tuto část proto navázala prohlídka firmy Paul Nutzfahrzeuge GmbH v nedalekém Vilshofenu, kde přestavují nákladní vozidla mj. i na vodíkový pohon. Zatím uvedli do provozu 25 vodíkových nákladních aut a stále vyvíjí a vylepšují své postupy přestavby zejména s technologií vodíkových palivových článků. Cena takto upraveného vozidla je ale stále kvůli dražším komponentům vysoká. Jeden takto upravený „náklaďák“ vyjde zhruba na dvojnásobek běžného nákladního vozidla. Zástupci firmy Paul nicméně uvedli, že s rostoucí poptávkou se dá očekávat postupný pokles pořizovací ceny. A pro zvýšení poptávky je nezbytné podporovat rozvoj sítě plnících stanic a to nejen v Německu.

Znalostní cesty se zúčastnili političtí zástupci Kraje Vysočina, statutárního města Jihlava, Dolního Bavorska i Pasova a využili společné setkání jak k diskusi nad aktuálním vývojem v oblasti vodíku, tak i ke sdílení svých představ o možnostech budoucí spolupráce v této oblasti, která je ve vazbě na úsilí Evropské unie o udržitelnost a klimatickou neutralitu zcela klíčová.

„Velmi mne těší, že se nám ve spolupráci s kolegy z Dolního Bavorska povedlo uskutečnit a připravit tak pestrý program. Naši partneři z Vodíkové Vysočiny získali díky této cestě nejen příležitost seznámit se s inovacemi, které se dějí v oblasti vodíkových technologií v Dolním Bavorsku, ale také navázat nové kontakty,“ doplnila Hana Hajnová. „Věřím, že tato spolupráce bude pro oba regiony přínosem a povede k dalšímu posílení evropského vodíkového průmyslu,“ uvedla Hana Hajnová.

Myšlenka uspořádání znalostní cesty vznikla v rámci rozvojových činností směřujících k propojování aktérů v tématu vodíku, s cílem získat inspiraci z druhé strany hranice a představit dobrou praxi v oblasti vodíkových technologií.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert