Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody

| autor: Jiří Paul, CzWA (Asociace pro vodu ČR)0

Na semináři zazněly hned v úvodu dvě protichůdné strategie zadržování vody v krajině, které by se daly označit jako nádrže versus přírodě blízká řešení. Svůj význam mají samozřejmě oba přístupy. Jsou místa, kde se bez nádrží do budoucna neobejdeme, máme-li zajistit dostatek vody pro obyvatelstvo, zemědělství a průmysl. Ale nádrže nemohou být jediným řešením. Zásadní je změna hospodaření na zemědělské a lesní půdě a uvážlivé hospodaření s vodou ve městech. Nelze přehlížet význam zdravé, na organické látky bohaté půdy, přirozených lesních porostů a přírodě blízkých krajinných prvků, které slouží dvojímu účelu – zadržení vody v krajině i ochraně před povodněmi. Podobnou funkci má v lidských sídlech tzv. modrozelená infrastruktura, která spojuje zeleň a udržitelné nakládání s dešťovou vodou.

Tématem byla i zhoršující se kvalita vody v přírodě, což klade větší nároky na technologie k úpravě vody na vodu pitnou a tím také zvyšuje její cenu. Přesto účastníci semináře měli možnost občerstvit se sklenkou kohoutkové vody, jejíž cena je jeden jediný haléř! Tuto realitu si mnohdy pod tlakem zpráv o drahé vodě neuvědomujeme.

Shodujeme se s tím, co řekl František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu, že pitná voda ve velkých vodárenských systémech u nás patří ve srovnání s Evropou k lepšímu průměru, ale kvalita z nejmenších vodovodů provozovaných často lokálními provozovateli nebo vlastníky je mnohem horší a pohybuje se pod evropským průměrem. Řešením by mělo být sdružování vlastníků  do větších funkčních celků, což by podpořilo také jejich finanční soběstačnost a schopnost investovat do udržitelnosti vodárenské infrastruktury. Pokud nejmenší obce do 500 obyvatel samostatně účtují vodné a stočné, nemají reálnou možnost jak financovat z vybraných peněz budoucí obnovu infrastruktury. Zlepšení stavu systémů lze také očekávat od probíhajících analýz rizika, což je nová povinnost pro všechny vlastníky a provozovatele. Tyto analýzy, běžné již řadu let u velkých provozovatelů, by u těch nejmenších měly odhalit technické i personální slabiny a rizika a zajistit tak bezpečnou dodávku kvalitní pitné vody spotřebiteli.

Co na semináři dále zaznělo? Zástupce ministerstva zemědělství Pavel Punčochář v úvodní přednášce zdůraznil, že co se klimatu týče, nebudou rozhodovat průměry, ale extrémy. Ministerstvo hodlá extrémům čelit budováním přehrad, ve kterých zachytíme vodu, která bude v budoucnu dopadat častěji formou intenzívních a rychlých srážek. Podle Martina Pivokonského z Akademie věd, který prezentoval i za nepřítomného Víta Kodeše z ČHMÚ, čelíme změnám kvality přírodních vod vlivem činnosti člověka. Jednak je to již dlouho známá ale zatím nedostatečně řešená eutrofizace, čili nadbytek živin v tocích spojený s nárůstem sinic a řas, a také výskyt chemikálií pocházejících z lidské činnosti. Přesto podle hygieniků nebezpečí těchto cizorodých látek není tolik spojeno s pitnou vodou, jako spíše s jejich vdechováním nebo příjmem potravinami.

Změna kvality surové vody s sebou nese potřebu reagovat nejen změnou technologií, ale i technologických postupů a monitorování procesu úpravy vody. Neshoda vzorků dodávané pitné vody s naší přísnou legislativou se pohybuje kolem jednoho procenta. Podle Kožíška máme v oboru dodávek vody největší rezervy v omezování vedlejších produktů dezinfekce chlorem a ve zvládání epidemických stavů. Pokud už k nějaké epidemii dojde, chybí zveřejňování příčin a tím možnost poučení i pro další provozovatele, což je v rozvinutém světě běžné.

Poslední přednáškou vysvětlil Jiří Lidmila základní principy regulace ceny vodného a stočného a objasnil strukturu nákladů. Cena za vodné není jen cenou za kubík vody, ale za komplexní službu, která je s dodávkou vody a jejím vyčištěním a navrácením zpět do přírody spojena.

Foto: ilustrační/ Vodní nádrž Suchomasty/ Wikimedia Commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ