Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rekultivace starých skládek

| autor: Hana Tomášková| zdroj: OPŽP0

skladka (2)
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

V rámci programu OPŽP je vypsána 16. výzva - Rekultivace starých skládek. Vztahuje se k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech. Výzva cílí na veřejnoprávní sektor, vlastníky a nájemce zasažených území a na subjekty nakládající s odpady.

Příjem žádostí probíhá do 18. 11. 2023. Žádat o podporu mohou mimo jiné kraje, obce a dobrovolné svazky obcí.

Popis

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Opatření 1.6.8 – Odstranění rizik kontaminace ohrožujících lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

Povinné indikátory

  • 401801 - Počet sanovaných starých a novodobých ekologických zátěží a rekultivovaných starých skládek (ks) - indikátor je povinný k výběru
  • RCO 38 - Plocha podpořené rekultivované půdy (hektary) - indikátor je povinný k výběru

Omezení v rámci výzvy

Výzva je zaměřena pouze na rekultivace starých skládek. Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy je předmětem samostatné výzvy.

Dokumenty k výzvě

Text výzvy – 16. výzva

Doporučení pro stanovení typu veřejné podpory pro specifický cíl 1.6 (opatření 1.6.8)

Kumulativní rozpočet pro specifický cíl 1.6 (opatření 1.6.8)

Jakým způsobem je možné podat žádost o podporu?

Žádosti se podávají elektronicky, a to výhradně prostřednictvím internetového portáluIS KP21+, včetně všech požadovaných podkladů, tak jak to stanovuje text příslušné výzvy. Veškerá další administrace projektu probíhá rovněž v portálu IS KP21+.

Podání, resp. podpis žádosti o podporu probíhá výhradně formou kvalifikovaného elektronického podpisu. Do počítače nemusíte instalovat žádný program. Žádost o podporu vyplníte přímo v okně internetového prohlížeče.


Detaily k žádosti najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy