Reklama

23. 4. 2019  |  Aktuality  |  Autor: ČIZP

Reakce ředitele ČIŽP na lži Deníku Referendum

Zvažoval jsem, zda si lživá tvrzení Deníku Referendum ze dne 12. 4. 2019 vůbec zaslouží komentář. Nakonec si ale alespoň stručnou reakci na ničím nepodložené obvinění mé osoby, potažmo České inspekce životního prostředí (ČIŽP), jejíž jsem ředitelem, neodpustím.

Zásadně odmítám naprosto nepravdivé a urážlivé výroky redaktora Radka Kubaly, že „ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss v reportáži O(s)trava (odvysílané Českou televizí) hájí právo velkých podniků znečišťovat a trávit lidi.“ Tato slova pan redaktor použil ve svém článku, jehož link zde zcela záměrně neuvádím, protože nehodlám přispívat k šíření takovýchto lží a zvyšovat čtenost tomuto médiu.

Česká inspekce životního prostředí je orgán, který je ze zákona pověřený kontrolovat dodržování zákonů na ochranu životního prostředí. Ke všem kontrolovaným subjektům přistupuje zcela nestranně, profesionálně a důsledně. Koná přesně tak, jak jí ukládá zákon a v mezích, které jsou ČIŽP zákonem dány. V případě, že inspektoři shledají porušení zákona, zahájí přestupkové řízení a uloží pokutu. Pokud není řízení vedeno, tak je to z jediného důvodu - a to, že ČIŽP po řádném prošetření neshledá porušení zákona. Nikoli proto, že ČIŽP nebo já „hájí“ něčí zájmy, jak manipulativně podsouvá pan redaktor.

Podnik, o kterém v reportáži mluvím, spadá podle evropské směrnice a zákona o integrované prevenci do kategorie nejpřísněji kontrolovaných zařízení, která mají legislativou nastavenou četnost kontrol minimálně jednou za kalendářní rok. Je potřeba zdůraznit, že ČIŽP v tomto zařízení od roku 2017 do dnešního dne provedla celkem devět kontrol. Věnuje mu tedy mimořádnou pozornost vysoce nad rámec zákona. Pochybení, které by mělo vliv na úroveň znečišťování ovzduší, neshledala. Zařízení plní podmínky legislativy Evropské unie o BAT (Best Available Techniques), tedy nejlepší dostupné technologie.

To jsou jasná, zdokumentovaná a přezkoumatelná fakta. Na rozdíl od ničím nepodložených výroků pana Kubaly, proti kterým se zcela zásadně ohrazuji. Považuji je jen za lacinou bulvární snahu o zatraktivnění článku a zvýšení čtenosti. Více je nehodlám komentovat.

Erik Geuss

ředitel ČIŽP

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI