Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Reakce ředitele ČIŽP na lži Deníku Referendum

| autor: ČIZP0

Reakce ředitele ČIŽP na lži Deníku Referendum

Zásadně odmítám naprosto nepravdivé a urážlivé výroky redaktora Radka Kubaly, že „ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss v reportáži O(s)trava (odvysílané Českou televizí) hájí právo velkých podniků znečišťovat a trávit lidi.“ Tato slova pan redaktor použil ve svém článku, jehož link zde zcela záměrně neuvádím, protože nehodlám přispívat k šíření takovýchto lží a zvyšovat čtenost tomuto médiu.

Česká inspekce životního prostředí je orgán, který je ze zákona pověřený kontrolovat dodržování zákonů na ochranu životního prostředí. Ke všem kontrolovaným subjektům přistupuje zcela nestranně, profesionálně a důsledně. Koná přesně tak, jak jí ukládá zákon a v mezích, které jsou ČIŽP zákonem dány. V případě, že inspektoři shledají porušení zákona, zahájí přestupkové řízení a uloží pokutu. Pokud není řízení vedeno, tak je to z jediného důvodu - a to, že ČIŽP po řádném prošetření neshledá porušení zákona. Nikoli proto, že ČIŽP nebo já „hájí“ něčí zájmy, jak manipulativně podsouvá pan redaktor.

Podnik, o kterém v reportáži mluvím, spadá podle evropské směrnice a zákona o integrované prevenci do kategorie nejpřísněji kontrolovaných zařízení, která mají legislativou nastavenou četnost kontrol minimálně jednou za kalendářní rok. Je potřeba zdůraznit, že ČIŽP v tomto zařízení od roku 2017 do dnešního dne provedla celkem devět kontrol. Věnuje mu tedy mimořádnou pozornost vysoce nad rámec zákona. Pochybení, které by mělo vliv na úroveň znečišťování ovzduší, neshledala. Zařízení plní podmínky legislativy Evropské unie o BAT (Best Available Techniques), tedy nejlepší dostupné technologie.

To jsou jasná, zdokumentovaná a přezkoumatelná fakta. Na rozdíl od ničím nepodložených výroků pana Kubaly, proti kterým se zcela zásadně ohrazuji. Považuji je jen za lacinou bulvární snahu o zatraktivnění článku a zvýšení čtenosti. Více je nehodlám komentovat.

Erik Geuss

ředitel ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema