Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Radní společně se studenty vysázeli první ze stromů, které mají smazat uhlíkovou stopu

| zdroj: Středočeský kraj0

Radní společně se studenty vysázeli první ze stromů, které mají smazat uhlíkovou stopu

Do té symbolicky první, která se dnes uskutečnila ve Sportovně-rekreačním areálu Vrchbělá, se zapojili krajští radní v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO 2011) společně se studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, na níž se sadovnictví také vyučuje. Společně vysázeli 34 stromů.

„Jde o pilotní projekt, který konzultujeme s odborníky z neziskové organizace CI2. Tato nezisková organizace je odborným garantem a správcem dobrovolného programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2, podporovaného ministerstvy životního prostředí a průmyslu,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která sledování uhlíkové stopy iniciovala. Do výsadby stromů se chtějí aktivně zapojit nejen další školy, ale i například senioři, což potvrdili členové Krajské rady seniorů na nedávném setkání s hejtmankou.

 V areálu ve Vrchbělé, který byl postaven na místě bývalého vojenského prostoru Ralsko, v pátek 1. listopadu vysadili radní společně se studenty třetího ročníku střední školy v Horkách nad Jizerou celkem 34 stromů. „U zdejšího hotelu jsme vysadili 24 dubů a buků a 10 stromů peckovin, především jeřabin, třešní a švestek. Další podobné akce budou následovat ještě letos na podzim a na jaře, tedy až to umožní klimatické podmínky,“ upřesnila hejtmanka.

 „V první řadě je zapotřebí znát naši vlastní uhlíkovou stopu, která je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb,“ podotkla Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že následně se určí opatření vedoucí k menší produkci CO2, jako je například výměna zdroje topení, instalace chytrých čidel pro řízení osvětlení, topení nebo jiná různá opatření ke snížení spotřeby energií, ale i výroba čisté energie. „Co zbude, bude se kompenzovat, například výsadbou stromů podobnou té dnešní,“ dodala.

„Celý projekt je na více let. Rádi bychom pomocí tohoto projektu motivovali nejen všechny středočeské obce a města, ale i jednotlivé občany a firmy sídlící ve Středočeském kraji,“ uzavřela  hejtmanka. Celkem se podle ní bude jednat o výsadbu v řádu tisíců stromů.


Co to je uhlíková stopa?

Uhlíková stopa stanovuje množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám dané instituce nebo úřadu a je vyjádřená v ekvivalentech CO2. Pro představu si lze vzít jednu průměrnou kancelář. Ta nechává za sebou stopu přibližně 2 tun CO2 za rok a lze ji vykompenzovat jedním vysazeným stromem každý rok. Třeba javor dokáže spotřebovat za 70 let přibližně 3 tuny CO2. Asi nejlepší volbou mezi stromy je v našich podmínkách dub, který dokáže spotřebovat přibližně 5 tun za 80 let.

Pro ještě větší představu lze uvést, že benzínový automobil vyprodukuje při spálení jedné nádrže (dojezd okolo 600 km) 80 kg CO2.

Také při cestování letadlem za sebou necháváme uhlíkovou stopu a zpáteční letenka do Bruselu pro jednu osobu po sobě zanechává stopu 180 kg CO2.

Každý občan si uhlíkovou stopu může sám spočítat na webových kalkulačkách a může se aktivně podílet na kompenzaci své uhlíkové stopy v mnoha offsetových programech.

Co představují offsetové programy?

Offsetové projekty ověřené jako způsobilé k zařazení například do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2, jsou veřejně prospěšné záměry realizované na území České republiky. Jedná se o projekt realizovaný ve veřejném sektoru Středočeského kraje konkrétním městem nebo obcí, který prokazatelně vede k zachycení skleníkových plynů či k prevenci jejich vzniku. Jde o konkrétní neinvestiční, nebo vybrané investiční akce (činnosti či opatření), splňující požadavky programu.

Ověřené offsetové projekty splňují poměrně přísné podmínky a vstupní předpoklady, aby při dokončení období jejich realizace bylo zajištěno dosažení zamýšleného příznivého vlivu na klimatický systém Země. Tyto projekty jsou připravovány, realizovány a sledovány ve spolupráci s odborníky na téma, v němž je projekt realizován.

Nejedná se tak jen o výsadbu stromů, ale i například přímého využití fotovoltaických elektráren, výměny kotle za ekologičtější, nebo i výměny osvětlení za úsporné typy. 

Foto: zdroj Středočeský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert