Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rada schválila další návrhy opatření na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatky vody v regionu

| autor: Středočeský kraj0

Rada schválila další návrhy opatření na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatky vody v regi

Úpravna vody Antonín v Rakovníku, Propojení skupinového vodovodu Stebno – Jesenice – Rakovník a Vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3 – „etapa 0“ jsou dalšími třemi projekty, které Rada kraje schválila a doporučila k realizaci a pověřila náměstka hejtmanky Miloše Peteru (ČSSD), aby je projednal s Ministerstvem zemědělství ČR.

Tyto výše uvedené tři akce se řadí k dalším, které již dříve Komise pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatky vody ve Středočeském kraji doporučila Radě kraje ke schválení. „Opatření vycházejí ze souhrnné informace od významných provozovatelů vodohospodářské infrastruktury ve Středočeském kraji a je nezbytné je projednat s Ministerstvem zemědělství ČR, abychom mohli žádat o finanční podporu,“ vysvětlil Miloš Petera.

Aktuální přehled schválených opatření Radou kraje, která se snaží reagovat na nejpalčivější boj se suchem v nejrizikovějších oblastech středních Čech:

Rekonstrukce vodovodní shybky skupinového vodovodu u obce Obříství

 • Tento skupinový vodovod propojuje klíčový zdroj soustavy (prameniště Mělnická Vrutice) na pravém břehu Labe se spotřebištěm na levém břehu Labe. Podchod pod Labem je kritické místo. Shybka je v nevyhovujícím technickém stavu,
 • Odhadované investiční náklady představují cca 80 mil. Kč,
 • Přes skupinový vodovod je zásobováno cca 250 000 obyvatel

Rekonstrukce přívodního zásobního řadu včetně modernizace a posílení kapacity čerpací stanice Hostouň

 • Rekonstrukce je nezbytná pro plynulé zásobení Kladna z Prahy přes vodojem Kopanina do vodojemu Kožova Hora (propojení s pražským vodovodem)
 • Po posílení čerpací kapacity a rekonstrukci přivaděče by bylo možné z Prahy zásobovat prostřednictvím soustavy KSKM téměř celou oblast Kladenska a Mělnicka.

Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi

 • Jedná se o propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi v prostoru Benátecké Vrutice za účelem zvýšení zabezpečenosti dodávek vody do oblasti Milovic, Lysé nad Labem a okolí.

Obnovení čerpání důlní vody na Kladensku

 • Nedostatečný přítok do vodní nádrže Klíčava by bylo vhodné podpořit obnovením přečerpávání důlních vod do přítoků vodní nádrže.
 • Současně by se vyřešil i problém s možným vývěrem důlních vod na povrch nebo kontaminace v areálu bývalé Poldi Kladno

Posílení zásobování pitnou vodou oblasti Škvorecka

 • V obci Květnice, Škvorec, Tuklaty je nedostatek pitné vody, dochází k intenzivnímu rozvoji bytové výstavby. Deficit vody se projevuje především v letních měsících.
 • Nezbytnou investicí pro zásobování oblasti se jeví výstavba vodovodního přivaděče okolo Jiren.
 • Pravděpodobně bude nutné rozšíření vodojemu Škvorec a výstavba nového vodojemu Květnice.

Rozšíření VDJ Kopanina za účelem posílení dodávek vody na Berounsko a Kladensko

Projekt Úpravna vody Antonín v Rakovníku

Propojení skupinového vodovodu Stebno – Jesenice – Rakovník

Nově schválené akce č. 7 a 8 (Projekt Úpravna vody Antonín v Rakovníku a Propojení skupinového vodovodu Stebno – Jesenice – Rakovník) jsou projekty Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka. Rakovnicko patří mezi oblasti Středočeského kraje nejvíce postižené suchem, jehož důsledky se negativně projevují při zásobování obyvatel pitnou vodou. Z tohoto důvodu jsou hledány možnosti posílení jak z místních zdrojů, tak i napojením na zabezpečené „nadobecní vodárenské systémy“.

Vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3 – „etapa 0“

Posledně uvedená akce je požadavkem obce Lešany, který vzešel z projednávání projektové dokumentace na Vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3. Podzemní zdroje, které zásobují obec, vykazují klesající trend ve vydatnosti a hrozí akutní nedostatek pitné vody v obci Lešany. Z tohoto důvodu vznikla potřeba urychlit výstavbu této části přivaděče. „Předpokládáme, že by se obec stala investorem části stavby, kterou prochází začátek trasy připravované společné vodárenské soustavy,“ dodal náměstek Miloš Petera (ČSSD).

Doplnil, že vodárenský systém propojující Posázavský skupinový vodovod se Skupinovým vodovodem Benešov by měl umožnit připojení 20 tisíc obyvatel 38 obcí a 201 obecních částí. Zpracovatel projektové dokumentace již byl krajem vybrán a práce na projektové dokumentaci jsou v plném proudu. Měly by být dokončeny do prosince letošního roku. Zároveň již probíhají i jednání s potenciálním investorem stavby.

„Tento týden také proběhne schůzka s náměstkem ministra, kde bychom chtěli problematiku opatření proti suchu projednat,“ závěrem doplnil náměstek Miloš Petera.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ