Reklama

PUBLICISTIKA

TS Opava se hlásí k deseti základním principům UN Global Compact. Jedním z nich je podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.


Emise CO2 se globálně za rok 2019 nezměnily. V EU poklesly o 5 %, když se vyrobilo méně elektřiny z uhlí. Aby EU splnila cíl – stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální, musí, mimo jiné, snížit množství odpadů ukládaného na skládkách, nebo volně se vyskytujícího v přírodě.


S tím, jak se pomalu posouvá pozornost na řešení odpadních vod v obcích do 2000 EO, vyvstávají i nové nároky na řešení problematiky kalů. Přenášet technická řešení pro zpracování kalů z velkých čistíren je již na první pohled neekonomické a transportovat ve velkém kaly na velké čistírny je přinejmenším na úkor udržitelnosti.


Na trhu s odpady je poslední dobou živo. Zatímco odpad z modrého kontejneru znamená spíše problémy, o část toho, který pochází ze žlutého kontejneru, se bojuje. Jak chrání malé obce své rozpočty a zajišťují odbyt vytříděných surovin?


Účelem veřejného osvětlení je , zjednodušeně řečeno, zajistit prostředí, kde zúčastnění vidí. Ideální by bylo přiblížit světelné podmínky tomu, jak vnímáme daný prostor za dne. Za bezpečnost veřejného osvětlení ručí jeho vlastník. U měst a obcí je zodpovědnou osobou starosta, nebo pověřený radní.


Staré ekologické zátěže (SEZ) často ohrožují životní prostředí i poté, co jsou zdroje kontaminace odstraněny. Obce a města se mohou zapojit do řešení situace a žádat o financování nápravných projektů v rámci revitalizačního programu.


Technická správa města Loun chce jít příkladem při ekologizaci svého dopravního parku. Pořízením vozidla na elektrický pohon dochází k podstatnému snížení emisí i hlukové zátěže v intravilánu města.


Cílem MAS Opavsko bylo přilákat na Den čisté dopravy co nejvíce návštěvníků, kteří se nebojí přijmout myšlenku a odhodlání změnit dopravu na čistší a bezpečnější. Proto vznikl Agent MA 021.


Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v České republice se řadí mezi složky, kde cenu reguluje stát. V porovnání s cenami za jiné služby patří voda k těm levnějším komoditám.


Třídění odpadu je bezesporu užitečná věc. Ale nespasí nás. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.


PARTNEŘI