Reklama

PUBLICISTIKA

Plasty jsou všude, kam se podíváte. Zkuste zvednout hlavu od těchto řádků a rozhlédněte se z místa, kde právě sedíte. Asi bude málo těch, kteří neuvidí kolem sebe nějaký druh plastu.


Zdálo by se, že v rozlišení jednotlivých druhů separovaného odpadu již máme celkem jasno. Ale podle nového odpadového zákona nebude na všechny druhy odpadu v rámci jedné skupiny pohlíženo stejně.


Přivaděče dokáží přenést vodu z jednoho regionu do druhého. Právě propojování těchto soustav umožní bezproblémové zásobování obyvatel pitnou vodou i v dobách, kdy je méně srážek.


Že se dá kávový lógr zpracovat, už jste asi slyšeli. V zahraničí lze nalézt mnoho rozvinutých projektů, které už překonaly první nejisté krůčky startupů. Pojďme si tedy shrnout, co se dá s kávovým odpadem dělat.


Kolik území, které obsluhujete, bývá postiženo nedostatkem pitné vody? Jaká opatření mají podniknout dotčené obce? Dnes odpovídají zástupci společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.


Bioodpadem, respektive biologicky rozložitelným odpadem (BRO), se dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.


Pytlový sběr spočívá ve shromažďování vybraných vytříděných složek odpadu a jejich předávání ke svozu prostřednictvím pytlů za jednotlivé domácnosti. Občanům se tak nabízí další možnost kromě vhazování separovaného odpadu do barevných kontejnerů.


V dnešní části ze série článků o nedostatku vody se zaměříme na oblast Olomoucka, Prostějovska, Zlínska a také Příbram, Sedlčany, Mníšek pod Brdy, Prahu západ a Prahu východ. Kolik z daného území je postiženo nedostatkem vody? Jaká jsou doporučení pro postižené obce?


S novým zákonem o odpadech se objevuje i nový institut, který má být motivačním nástrojem pro obce, aby zvýšili podíl vytříděných odpadů. Tzv. třídicí sleva budí vášnivé diskuze, přestože dosud nebylo jasné, jakým způsobem se bude počítat.


Soustavy domovních čistíren se ukázaly jako cenově efektivní a ekologicky přijatelná alternativa ke starým netěsným jímkám či septikům, které bývají velkým zdrojem znečištění podzemních i povrchových vod. 


PARTNEŘI