Reklama

PUBLICISTIKA

V minulém článku jsme přinesli v první části této polemiky názory MŽP a zástupců kolektivního systému Retela a asociace AITAT a i dnes přinášíme zajímavé příspěvky dalších steakholderů.


Vyšší teploty lákají ke svlažení ve vodě. Koupání ve vlastních bazénech je příjemné a pohodlné. Jak radí s napouštěním bazénů zástupci z řad vodohospodářů?


V tom lepším světě by obce, které třídí a starají se řádně a s velkou péčí o své odpadové hospodářství, byly po zásluze odměněny a ceněny. V tom ideálním světě by odpad vůbec nevznikal.


Hlavní město Praha připravilo řadu projektů v rámci Strategie adaptace HMP na změnu klimatu a sbírá podněty pro Implementační plán na roky 2020 – 2024. Do léta 2021 se očekává zpřístupnění katalogu standardů hospodaření s dešťovou vodou.


Česká republika čelí důsledkům letošní koronavirové krize a musí řešit i problémy spojené se změnou klimatu a souvisejícím suchem. Promítnou se tyto faktory do vývoje ceny vody v ČR?


Technické služby města Olomouce, a.s. zakoupily nový stroj na ekologickou likvidaci plevele na zpevněných plochách. Tento stroj, kterému přezdívají Olomoucký párník, zároveň dokáže využitím horké páry dezinfikovat povrchy.


Nadace Partnerství pořádá v rámci svých aktivit také anketu Strom roku. Které stromy již prošly anketou? Víte, že jeden z favoritů roste uprostřed fotbalového hřiště a jiný se objevil dokonce na bankovce?


Sérii rozhovorů o suchu a nedostatku vody doplňují dnes odpovědi Marka Síbrta, mluvčího společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK). Proč se SmVaK neobává nedostatku vody ani po letošní suché zimě?


Úklid, čistotu města, starost o zeleň nebo nakládání s odpady a další komunální služby mají v Opavě na starost Technické služby Opava. Starost o životní prostředí je pro ně samozřejmostí a prioritou. A to jak v dobách běžných, tak i v současné situaci, která přináší mnohá bezpečnostní opatření.   


Tepelné ostrovy, nedostatek zeleně a vodních ploch, vodní toky v minulosti nepřirozeně narovnávané, nedostatečné využívání srážkových vod, to jsou výzvy, kterým čelí města v současné době. Jak se k nim postavili v Pardubicích?


PARTNEŘI