Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak podpořit třídění v obcích

| autor: Hana Tomášková0

vysoké mýto.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Wikimedia Commons/ Erik Frydrich

Jedním z měst, která opakovaně vykazují nízká čísla produkce směsného komunálního odpadu (SKO), je Vysoké Mýto. Odpadovému hospodářství město dlouhodobě věnuje velkou péči a je to znát. Za rok 2021 dosáhla produkce SKO pouhých 129 kg na obyvatele.

Výraznou změnu v odpadovém hospodářství znamenalo omezení frekvence svozu SKO z týdenní na čtrnáctidenní. K tomuto kroku město přistoupilo v roce 2021 a znamenal skokový nárůst množství tříděných odpadů – o 8 kg na obyvatele. Současně výrazně pokleslo množství směsného komunálního odpadu, a to o 10 kg na obyvatele.

Tabulka nejběžněji tříděných komodit za rok 2020 a 2021

Tříděná
komodita
2020 2021 rozdíl nárůst
plast 190,35 t 268,98 t 78,63 t 41,3 %
papír 244,87 t 279,99 t 35,12 t 14,3 %
sklo čiré 103,64 t 116,43 t 12,79 t 12,3 %
sklo barevné 86,69 t 99,86 t 13,17 t 15 %
kovy 3,54 t 15,82 t 12,28 t 446,8 %

Co přispělo k navýšení míry třídění ve Vysokém Mýtě

Podle informací Terezy Pinkasové z odboru životního prostředí MÚ Vysoké Mýto se jedná zejména o tyto faktory:

  • Rozšíření sběrných míst a počet kontejnerů na tříděný odpad, zvýšení frekvence svozu tříděných složek a zejména zavedení čtrnáctidenního svozu SKO
  • Možnost předání odpadů do sběrných dvorů a dalších zařízeních ve městě (Vysoké Mýto provozuje 2 SD, kompostárnu, recyklační středisko)
  • Bezplatné zapůjčení nádob na tříděné odpady k rodinným domkům (nádoby na papír, plast, bioodpad; 120 / 240 lt.)
  • Door to door systém (RD)
  • Osvětová aktivita

Na co se město dále zaměřujete, aby se třídění ještě vylepšilo

  • osvěta a informační činnost (např. jak správně třídit a nakládat s odpady, zveřejňování výsledků z analýz SKO, které průběžně provádíme)
  • zkvalitnění služeb (např. rozšiřování a péče o kontejnery a sběrné plošky, svoz)
  • motivace občanů (např. bezplatná výpůjčka nádob na tříděný odpad)

Bioodpad

„Občané mají možnost odkládat bioodpad do nádob, které jim jsou pravidelně sváženy, dále mohou kompostovat na vlastním pozemku či využívat místní kompostárnu,“ vyjmenovává dostupné možnosti efektivního nakládání s bioodpady Tereza Pinkasová a dodává: „Občanům byly poskytnuty nádoby na bioodpad, tzv. kompostejnery či kompostéry. V letošním roce občanům nabízíme další novinku - vyvýšené kompostovací záhony.“

Door to door systém

Město nabízí občanům s trvalým pobytem ve Vysokém Mýtě zápůjčku nádob na tříděný odpad zdarma. Třídění odpadů je díky tomuto systému pro občany komfortnější a mají nad ním větší kontrolu.

„Systém door to door svozu bioodpadu v rodinné zástavbě byl v našem městě zaveden již v roce 2004. D-t-d systém na odpadní plast a papír jsme zavedli ve vybraných částech města, tedy zástavba RD, již v roce 2016. Se zavedením systému se začal směsný komunální odpad v této lokalitě svážet 1x 14 dní. Od loňského roku se systém d-t-d zavedl po celém městě a každý má možnost se do systému zapojit. Od dubna 2021 se také pro celé město snížila frekvence svozu SKO z týdenního svozu na svoz 1x 14 dní pro všechny občany,“ uvádí Tereza Pinkasová.

Sběr tříděných odpadů v systému door to door přispívá k větší aktivitě občanů v třídění odpadů, a tak ho lze úspěšně využívat jako jednu z možností, jak snižovat množství odpadů ukládaných na skládku.

„Systém d-t-d představuje vyšší třídící komfort pro občany, třídění je pro ně jednoduší a pohodlnější, nemusí odpad nosit na plošky,“ potvrzuje Tereza Pinkasová a doplňuje: „Po zavedení tohoto systému se míra třídění značně navýšila, občané jsou se systémem spokojeni.“

Rezervy má sídlištní zástavba

Město realizuje pravidelné analýzy odpadů z kontejnerů na směsný komunální odpad ze sídlištní zástavby. V pořadí třetí analýza z 10. září 2021 ukázala již o něco lepší výsledky v třídění, přesto z celkového množství odpadu v kontejnerech na směsný komunální odpad tvořil přibližně 1/3 bioodpad, 1/3 papír, plast a kovy a 1/3 směsný komunální odpad, tedy jediný odpad skutečně patřící do tohoto kontejneru. O další zlepšení výsledků se město snaží důslednou osvětou a motivací občanů.

Produkce SKO

2019 12 335 obyvatel 123,9 kg/ob/rok
2020 12 288 obyvatel 127,8  kg/ob/rok
2021 12 267 obyvatel 129 kg/ob/rok

Ekonomické aspekty

Navýšilo se množství vytříděných surovin a město díky tomu obdrželo v roce 2021 od EKO-KOMu příspěvek ve výši 2 619 711 korun, což je o 45 % než v roce předchozím.

vysoké mýto1.png


Máte otázky týkající se třídění odpadů? Zajímá vás, jak podpořit třídění ve vaší obci? Můžete své dotazy položit odborníkům v naší Poradně:

Poradna3.png

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema