Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Projekt Svět záchranářů nebude realizován na území mokřadu Žabák v Lysé nad Labem

| autor: Hana Tomášková0

Mokřad Žabák

Mokřad Žabák je unikátní území v katastru obce Lysá nad Labem, které má význam především jako periodický mokřad. Tedy území s typickými mokřadními společenstvy rostlin a živočichů vázanými na prostředí s kolísající vodní hladinou v průběhu roku.

„Mokřad Žabák je přitom významným územím pro zadržování vody v krajině a žije v něm mnoho chráněných živočichů, včetně těch kriticky ohrožených. Vyplývá to i ze stanovisek Ministerstva životního prostředí či Agentury ochrany přírody. Zajímavé je, že mokřad vytvořila v průběhu čtyř let sama příroda, když jí pomohla ucpaná odvodňovací trubka a nefunkční meliorace," uvádí na facebookovém profilu Žabák - Mokřadní noviny Petra Pecková, starostka města Mnichovice, které se taktéž nachází ve Středočeském kraji.

„Na území našeho kraje se nachází mnoho dalších a zcela jistě vhodnějších míst pro výstavbu Světa záchranářů. V kraji jsou desítky brownfieldů, i ve veřejném vlastnictví. Například pouhých pět kilometrů od Lysé nad Labem se nacházejí rozsáhlé pozemky v bývalém vojenském prostoru Milovice, které dokonce vlastní přímo Středočeský kraj, podobně vhodný prostor je na Vrchbělé," pokračuje dále Petra Pecková.

Svět záchranářů

Středočeský kraj se záměrem vybudovat výcvikový areál „Svět záchranářů“ oslovil 1. února 2018 starosty středočeských měst a obcí. Žádal je o informace a podněty, na základě kterých by bylo možné nalézt vhodný pozemek pro vybudování výše popsaného areálu. V reakci na tuto žádost byly kraji k možnému využití pro tento záměr nabídnuty pozemky městem Lysá nad Labem.Pozemky města jsou pro tento účel nevyužitelné, kraj proto vyhodnotil jako vhodné místo lokalitu Bělá pod Bezdězem v katastrálním území Vrchbělá. „Vlastníkem těchto pozemků je Středočeský kraj a již nyní zde existuje i část infrastruktury využitelné pro provoz výcvikového areálu,“ informuje na webové stránce Středočeského kraje jeho hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. 

Uskupení Lysá nás spojuje bojovalo za mokřad

Uskupení Lysá nás spojuje dlouhodobě bojovalo za záchranu mokřadu. S napětím proto sledovalo včerejší jednání krajského zastupitelstva a výsledek je pro ně zadostiučiněním. Zastupitelstvo revokací svého usnesení ve věci odkupu pozemků ve vlastnictví města Lysá nad Labem definitivně zamítlo výstavbu areálu Světa záchranářů na území, kde se rozkládá "mokřad Žabák" v Lysé nad Labem.

Zdroj: Žabák - Mokřadní noviny/ Středočeský kraj/ Lysá nás spojuje

Foto: zdroj Žabák - Mokřadní noviny

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert