Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Předcházení vzniku odpadu

| autor: Hana Tomášková0

plastove_lahve1.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Nejžádanější formou nakládání s odpady je odpad vůbec nevytvářet. Za stávajících podmínek život zcela bez odpadu není reálný, avšak nesmí chybět snaha přiblížit se mu. S odpadem, který obce nevyprodukují, nemají starosti a nemusí za něj platit.

Motivace občanů

Motivovat občany lze velmi úspěšně finančně, tedy za skutečně vyprodukovaný odpad či formou bonusů za třídění odpadů. Osvědčila se rovněž osvěta občanů, spolupráce se školami, vzdělávací akce apod.

„Přímou komunikaci s občany, jakožto producenty odpadů, vnímáme jako klíčovou činnost. Jak si své občany vychováme, takové bude odpadové hospodářství obce,“ říká Olga Dočkalová, starostka obce Sudice a členka Komise životního prostředí a energetiky Svazu měst a obcí.

Bioodpad

Velmi podstatné je zaměřit se na biologicky rozložitelné odpady a podporovat kompostování. O tom, že domácí kompostování má nebo nemá být započítáváno do slevy pro obce, se stále vedou diskuse. Každopádně kompostování znamená velmi hodnotné využití kuchyňských a dalších bioodpadů.

O zkušenostech měst a obcí s bioodpadem se dočtete více zde. Bioodpadu se detailně věnoval minulý díl našeho projektu: Když se s odpady nakládá dobře: Bioodpad

Znovu využívání věcí

Mezi možnosti, jak nevytvářet odpad řadíme například znovu využívání věcí – sběr textilu a dalších předmětů pro charitu, re-use centra, bazary, prodej a výměnu zboží mezi občany apod.

Zkušenosti se založením Re-use centra lze načerpat u měst, která je již založila. „Doporučili bychom se toho nebát a Re-use centrum zřídit. Využili jsme zkušeností z Brna a Vysokého Mýta,“ uvedla Šárka Trunečková, koordinátorka programu Zdravé město v Chrudimi a doplnila: „Je třeba viditelně odlišit a označit prostor Re-use centra. Nezbytné je transparentní účetnictví. Vždy vystavujeme daňový doklad a stanovujeme symbolické ceny. Důležité je také zaměřit se na osvětu a propagaci Re-use centra.“

Bez obalů

Používá se příliš mnoho obalů a pandemická doba podpořila e-prodej, což odpadu ještě navýšilo. Bylo by žádoucí, a některé obchody to již umožňují, odebírat obalový materiál zpět.

Každodenní nákupy bez nežádoucích obalů přitom nejsou nijak náročné. Pro začátek stačí vlastní tašky, látkové sáčky či krabičky na maso nebo uzeniny. Takto lze nakupovat i ve standardních obchodech. Existuje však řada bezobalových prodejen či možností nakupovat bezobalově třeba drogerii v některých běžných řetězcích. V orientaci vám pomůže mapa bezobalových prodejen.

Zelené úřadování

Projekt Zelený úřad Krajského úřadu Libereckého kraje

„Projekt zeleného úřadování Krajského úřadu Libereckého kraje vznikl v roce 2005. Jedním z doporučení bylo zpracovat interní předpis pro zaměstnance celého krajského úřadu. V roce 2007 bylo zelené úřadování nastaveno organizační směrnicí ředitele. V té době jsme se zaměřili především na třídění odpadů a na nastavení tisku na recyklovatelný papír. V současné době stojíme před zavedením třídění bioodpadů rostlinného původu a nainstalování většího počtu nádob na třídění kovových obalů,“ přibližuje detaily projektu Filip Trdla, tiskový mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje.

Kterých oblastí se zelené úřadování konkrétně dotýká

 • Kancelářské potřeby
 • Papír a výrobky z papíru
 • Nakládání s odpady
 • Spotřeba energie
  • Vytápění budov
  • Úsporně energetická opatření – izolace budov, zlepšení kvality oken
  • Používání elektrických přístrojů
  • Osvětlení
 • Čištění a úklid
 • Zařízení interiéru, podlahové krytiny a nátěrové hmoty
 • Hospodaření s vodou
 • Jídlo – občerstvení na poradách, kantýna, jídelna
 • Doprava

„Potenciál zeleného úřadování spatřujeme ve snížení zatížení životního prostředí. Správnou cestou je například rozšíření druhů tříděných odpadů, zaizolování některých podlaží, zprovoznění nové kolárny s kompletním zázemím, nákup úsporných ekologických spotřebičů či pořízení elektromobilů a hybridních vozů,“ uvádí Filip Trdla a dodává: „Zelené úřadování je také příkladem pro ostatní jednotlivce, jiné úřady a firmy.“

Zelené úřadování by se mohlo stát inspirací i pro další kraje, města či obce. „Záleží na přístupu vedení každé obce, nezáleží na tom, jak je obec velká,“ upozorňuje Filip Trdla. Samosprávy by měly mít k dispozici informace o možnostech, které mohou využít. „V roce 2013 jsme všem obcím v našem kraji distribuovali brožuru Nakupujte, kde zájemci mohli nalézt ucelené informace o způsobech šetrného přístupu k přírodě,“ připomíná Filip Trdla.

Environmentálně šetrné chování úřadů může mít výrazný pozitivní vliv na okolí – občany, návštěvníky či firmy, ale také může svou poptávkou zvýšit dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu. V neposlední řadě hrají roli i úspory nákladů.

Zajímají vás další tipy týkající se předcházení vzniku odpadů? Máte otázky ke snížení produkce směsného komunálního odpadu? Můžete se zeptat odborníků v naší poradně.

Poradna3.png

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT