Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příprava nové mezinárodní smlouvy o ukončení znečištění životního prostředí plasty

| zdroj: MŽP ČR0

aktuality
zdroj: MŽP ČR

Představitelé států celého světa a zástupci nevládních skupin jednali od 29. května do 2. června 2023 v Paříži o hlavních bodech pro přípravu nové mezinárodní smlouvy o ukončení znečištění životního prostředí plasty.

Tato smlouva se vyjednává v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) na základě rozhodnutí Environmentálního shromáždění OSN z února 2022.

V závislosti na dalším vyjednávání bude nová smlouva poskytovat globální rámec pro přijímání opatření v oblasti výroby a použití plastů, nakládání s odpadem plastů a opatření na podporu rozvoje oběhového hospodářství.

Na pracovních skupinách se diskutovala možnost zahrnutí dalších prvků do návrhu nové smlouvy, jako jsou závazky pro smluvní strany ve smyslu: omezování nabídky, poptávky a použití primárních plastových polymerů; dále omezování problematických a zbytných plastových výrobků; omezování výroby a spotřeby chemických látek a polymerů vzbuzujících obavy; snížení mikroplastů; posílení nakládání s odpady; posílení cirkulárního designu výrobků; podpory k redukci, znovupoužití a opravy plastových výrobků a obalů; podpory použití bezpečných a udržitelných alternativ a náhrad; eliminace úniků plastů do vody a půdy a emisí do ovzduší; řešení existujícího znečištění plasty; usnadnění spravedlivého přechodu za účelem snížení chudoby ve světě; a také ochrany lidského zdraví před negativními dopady znečištění plasty. Státy rovněž projednaly možnosti zahrnutí úpravy k národním akčním plánům, zvyšování osvěty, výzkumu, spolupráci mezi státy a dotčenými mezinárodními organizacemi, finanční asistenci, budování kapacit v rozvojových zemích, transferu technologií, technické asistenci a dodržování nové mezinárodní smlouvy, monitorování pokroku podle smlouvy a předkládání národních zpráv o plnění závazků podle smlouvy.

Zasedání pověřilo předsedu mezivládního vyjednávacího výboru, aby na základě proběhlých diskusí připravil „nultý“ návrh mezinárodní smlouvy o znečištění plasty k projednání na příštím zasedání v listopadu 2023 v sídle UNEP v keňském Nairobi. Plánovaně by text smlouvy měl být dojednán během roku 2024 na následujících zasedáních v Kanadě a v Korejské republice. V případě úspěšného dojednání by smlouva mohla být otevřena k podpisu na diplomatické konferenci v roce 2025.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon