Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe: Obec Hostětín jako inspirace pro další samosprávy

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Hostětín, Energy Globe0

Hostětín1.jpg
zdroj: Hostětín vegetační čistírna odpadních vod

Hostětín je malá obec se zhruba 214 obyvateli, která leží okresu Uherské Hradiště. Proslavila se řadou ekologických projektů. Známá je zejména kořenová čistička, biomasová výtopna, fotovoltaická elektrárna, solární panely na domech, ekopenzion nebo moštárna na výrobu biomoštů.

Hostětín je příkladem obce, která dlouhodobě klade důraz na trvale udržitelný rozvoj s co největší šetrností k životnímu prostředí. Obec aktivně využívá místních zdrojů a obnovitelných energetických surovin.

Kořenová čistírna odpadních vod

Komunální kořenová ČOV je v provozu od července 1997. Je prvním svého druhu na území CHKO Bílé Karpaty, ale i na východní Moravě. Jejím základem je umělý mokřad s běžnými mokřadními rostlinami (rákos obecný či chrastice rákosovitá). Čištění vody probíhá především díky bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které rozkládají organické znečištění a tím vodu čistí.

Výstavba čistírny odstranila dlouholetou stavební uzávěru kvůli ochrannému pásmu vodárenské nádrže Kolelač a otevřela možnosti rozvoje obce. Byla prvním signálem nejen pro občany v Hostětíně, ale i pro celý region, že volba ekologicky šetrného a pro obec autonomního řešení nezbytné komunální infrastruktury může založit zcela nový směr o uvažování o budoucnosti. Technologie opřená o přírodní procesy vyžaduje sice pravidelnou, ale nenáročnou údržbu a má malé provozní náklady v porovnání se standartními technologiemi. Dnes plní ČOV i funkci vzdělávacího biocentra.

Hostětín2.jpg

Šetrné veřejné osvětlení

Při rekonstrukci veřejného osvětlení v roce 2006 bylo všech 32 starých svítidel nahrazeno špičkovými moderními typy a vybaveno účinnými světelnými zdroji. Původní soustavu doplnilo postupně ještě 11 dalších svítidel. Úspora elektřiny je zhruba 30 %.

Výsledkem je významně kvalitnější veřejné osvětlení, které lépe a rovnoměrněji osvětluje potřebné plochy, oproti staré soustavě šetří elektřinu a výrazně omezuje světelné znečištění. Plně cloněná svítidla s čelním krycím sklem svítí pouze kolmo dolů a nikoli do stran a vzhůru. Osvětlení proto neoslňuje chodce a řidiče, nesvítí do ložnic a neznečišťuje umělým světlem noční oblohu.

Výtopna na dřevní štěpku

Většinu domů vytápí obecní výtopna na dřevní štěpku. Ta od roku 2000 vytápí téměř celou obec. Spaluje dřevní štěpku, odpad z okolních pil a lesů. Významně snížila emise škodlivých látek do ovzduší, lidé nemusí pro uhlí do sklepa a navíc společně uspoří 1 500 tun emisí CO2 ročně.

Hostětín3.jpg
Hostětín výtopna
Hostětín4.jpg
Hostětín výrobna na dřevní štěpku

Pasivní dům Centra Veronica

Dům je zajímavý především svými energetickými vlastnostmi: Jako první veřejná budova v České republice splňuje pasivní standard, tedy spotřebu energie na vytápění do 15 kWh na metr čtvereční a rok, což představuje zhruba 80 % úsporu oproti běžným standardům novostaveb. Kromě toho se v projektu kladl důraz na použití především přírodních a obnovitelných materiálů - dřeva, slámy jako izolačního materiálu, nepálených cihel, hliněných omítek, přírodního linolea.

Jako zdroje tepelné energie na vytápění a ohřev vody dům využívá obecní biomasovou výtopnu, solární kolektory sousední moštárny  a vlastní solární kolektor na fasádě. Při větrání se teplem vypouštěného vzduchu ohřívá čerstvý přiváděný vzduch v rekuperační jednotce. Na úklid a splachování WC se používá dešťová voda jímaná ve zvláštní nádrži s objemem 5600 litrů.

Hostětínská moštárna

Hostětínská moštárna navazuje na tradice bělokarpatského ovocnářství. Zpracovává ovoce od sadařů z Bílých Karpat, od roku 2000 vyrábí jablečné mošty a sirupy, přednostně v kvalitě BIO.  Roubená historická sušírna ovoce po své obnově v roce 1997 nabízí sušení jablek, hrušek a trnek  ,,postaru“ lidem pro vlastní potřebu.

Další ekologické projekty

V obci fungují tři fotovoltaické elektrárny, přičemž většina solárních panelů je umístěna na stávajících budovách – hlavně na střeše moštárny a několika rodinných domech. Ohřívají vodu a jsou ekologicky šetrnou a provozně levnou alternativou k ohřevu vody v elektrickém bojleru.

Ocenění

Energy Globe 2007 - Cílem soutěže E.ON Energy Globe je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie.

Climate Star 2012 - Ocenění uděluje Klimatická Aliance nejúspěšnějším evropským obcím a regionům.Climate Star Award je prestižní program, který demonstruje zkušenosti a úspěchy v komunální sféře. Poukazuje na nejrůznější místní strategie ochrany klimatu a na příklady dobré praxe, z nichž se mohou obce inspirovat a následovat je.

Energy Globe 2020 - Soutěž E.ON Energy Globe je vyhlašována v kategoriích – Firma, Produkt, Obec, Vzdělávání a Stavba. Letos se navíc udělovalo speciální ocenění Čistý vzduch.  V kategorii Obec jsou oceněna města a vesnice, které se cítí zodpovědné v oblasti životní prostředí ​a úspory energií, využívají obnovitelné​ zdroje a inspirují k tomu ostatní.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS