Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Právník radí: Poplatek za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci

| autor: Hana Tomášková0

d2d já
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Do Poradny jsme dostali další dotaz týkající se platby za odpady: Obec v OZV zavedla poplatek za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci. Je občan povinen se zapojit do obecního systému a podat ohlášení nebo se zapojit nemusí?Má obec právo vymáhat poplatek?

Na dotaz odpovídá Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.:

Je-li v obci obecně závaznou vyhláškou zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jeho poplatníkem je dle § 10i zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů („MístPop“) buď

a)fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště,

b)vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Každý, kdo se stane poplatníkem dle a) nebo b), je současně povinen podat správci poplatku (obecnímu úřadu) ohlášení o tom, že se poplatníkem stal.

Právník radí Poplatky za komunální odpad

Ohlašovací povinnost lze obecně závaznou vyhláškou vyloučit.

Není-li ohlašovací povinnost OZV vyloučena, vzniká každému poplatníkovi povinnost se do zavedeného systému přihlásit, podat ohlášení a hradit stanovený poplatek.

Obec má právo na uhrazení poplatku a je oprávněna úhradu na poplatníkovi vymáhat. Při nehrazení poplatku může být poplatníkovi správcem poplatku poplatek vyměřen a případně i zvýšen až na trojnásobek jeho původní výše. Obec je oprávněna od poplatníka poplatek vymáhat i tehdy, pokud poplatník nesplnil svou ohlašovací povinnost.

Dále může být v přestupkovém řízení poplatníkovi, který nesplnil povinnost uloženou obecně závaznou vyhláškou, uložena pokuta až do výše 100 000 Kč (§ 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ