Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Praha pořádá dvoudenní mezinárodní konferenci krizového řízení

| autor: Praha.eu0

Praha pořádá dvoudenní mezinárodní konferenci krizového řízení

„Každým rokem se pořádají obdobné konference se zaměřením na problematiku krizového řízení a mě velmi těší, že letos můžeme konferenci pořádat v naší městě, řekl náměstek primátora pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček a dodal: „Program konference bude opravdu bohatý a já doufám, že přinese účastníkům zajímavé informace a výměnu zkušeností při řešení mimořádných situací.“

Program konference je zaměřen nejen na hrozbu povodní, které jsou na území města zásadním rizikem, ale i na zásobování obyvatel pitnou vodou. Vedle prezentací je pro účastníky konference připravena také prohlídka Staroměstské radnice a návštěva úpravny vody v Podolí, která slouží jako náhradní zdroj pitné vody pro hlavní město Prahu.

„Voda je pro život jednou z nejdůležitějších potřeb, ale jak jsme se mohli přesvědčit například v letech 2002  a 2013, současně nás dokáže také  velmi potrápit. Úkolem krizového řízení je nejen vyrovnávat se s následky případných přírodních katastrof, ale také jim účinné předcházet. Proto byl v Praze od roku 2002 vybudován účinný systém protipovodňové ochrany, který je inspirací i pro další evropské metropole. I z tohoto důvodu je letošní konference zaměřena právě na problematiku vody a povodní,“ sdělil ředitel odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy Josef Macháček.

V Praze se konala podobná konference naposledy v roce 2005 na téma „Krizové řízení 21. století“. V připraveném programu byl účastníkům konference představen například Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy, systém varování a vyrozumění, městský rádiový systém, zajištění humanitární pomoci i činnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy.

Již od roku 1999 spolupracuje hlavní město Praha v oblasti krizového řízení s městem Vídní. První schůzky byly zaměřeny především na spolupráci v krizovém řízení mimořádných událostí a katastrof velkého rozsahu. V roce 2001 byla uzavřena bilaterální Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany před pohromami a krizového managementu mezi zodpovědnými útvary měst Vídní a Prahy“. Výhody této spolupráce mezi oběma městy byly prakticky prověřeny v roce 2002 v Praze, kdy konkrétně pomoc z Vídně směřovala přímo do pražského regionu a Krizový štáb hl. m. Prahy mohl tuto pomoc bez zbytečných průtahů využít právě na základě podepsané dohody.

Vzhledem k tomu, že podobná spolupráce existovala také mezi Vídní a dalšími evropskými městy, byla dne 26. června 2003 na mezinárodní konferenci, která se konala ve Vídni, podepsáno „Závěrečné ustanovení konference Urbanistického krizového managementu v Evropě na počátku 3. tisíciletí“, tzv. Vídeňská deklarace. Ta ustanovuje spolupráci v oblasti krizového řízení při poskytování pomoci mezi příslušnými službami a úřady měst Budapešti, Krakowa, Ljubljaně, Moskvy, Prahy, Mazovského regionu a Vídně. Účastníci konference se dohodli na každoročním pořádání obdobných konferencí se zaměřením na problematiku krizového řízení.

Na mezinárodní konferenci v červnu roku 2004 ve Varšavě byl pak podepsán dodatek k Vídeňské deklaraci, ve kterém delegáti vyhlašují komplexně a jednomyslně podporu koncepci dalšího rozvoje spolupráce a výměny zkušeností při kontrole mimořádných událostí, živelných pohrom a neštěstí, zahrnující i útok teroristů. Tento dodatek podepsali vedle členů Vídeňské konference i zástupci dalších měst - Kyjeva, Talinu a francouzského regionu ILE-DE-FRANCE („Velká Paříž“).

V současné době je do sítě spolupráce měst v rámci krizového řízení zapojeno 22 měst a plánuje se její rozšíření. Koordinační rada, jejímiž členy jsou zakládající města, zasedá každý rok v rámci konference a plánuje činnosti na další rok.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ