Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Praha pořádá dvoudenní mezinárodní konferenci krizového řízení

| autor: Praha.eu0

Praha pořádá dvoudenní mezinárodní konferenci krizového řízení

„Každým rokem se pořádají obdobné konference se zaměřením na problematiku krizového řízení a mě velmi těší, že letos můžeme konferenci pořádat v naší městě, řekl náměstek primátora pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček a dodal: „Program konference bude opravdu bohatý a já doufám, že přinese účastníkům zajímavé informace a výměnu zkušeností při řešení mimořádných situací.“

Program konference je zaměřen nejen na hrozbu povodní, které jsou na území města zásadním rizikem, ale i na zásobování obyvatel pitnou vodou. Vedle prezentací je pro účastníky konference připravena také prohlídka Staroměstské radnice a návštěva úpravny vody v Podolí, která slouží jako náhradní zdroj pitné vody pro hlavní město Prahu.

„Voda je pro život jednou z nejdůležitějších potřeb, ale jak jsme se mohli přesvědčit například v letech 2002  a 2013, současně nás dokáže také  velmi potrápit. Úkolem krizového řízení je nejen vyrovnávat se s následky případných přírodních katastrof, ale také jim účinné předcházet. Proto byl v Praze od roku 2002 vybudován účinný systém protipovodňové ochrany, který je inspirací i pro další evropské metropole. I z tohoto důvodu je letošní konference zaměřena právě na problematiku vody a povodní,“ sdělil ředitel odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy Josef Macháček.

V Praze se konala podobná konference naposledy v roce 2005 na téma „Krizové řízení 21. století“. V připraveném programu byl účastníkům konference představen například Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy, systém varování a vyrozumění, městský rádiový systém, zajištění humanitární pomoci i činnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy.

Již od roku 1999 spolupracuje hlavní město Praha v oblasti krizového řízení s městem Vídní. První schůzky byly zaměřeny především na spolupráci v krizovém řízení mimořádných událostí a katastrof velkého rozsahu. V roce 2001 byla uzavřena bilaterální Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany před pohromami a krizového managementu mezi zodpovědnými útvary měst Vídní a Prahy“. Výhody této spolupráce mezi oběma městy byly prakticky prověřeny v roce 2002 v Praze, kdy konkrétně pomoc z Vídně směřovala přímo do pražského regionu a Krizový štáb hl. m. Prahy mohl tuto pomoc bez zbytečných průtahů využít právě na základě podepsané dohody.

Vzhledem k tomu, že podobná spolupráce existovala také mezi Vídní a dalšími evropskými městy, byla dne 26. června 2003 na mezinárodní konferenci, která se konala ve Vídni, podepsáno „Závěrečné ustanovení konference Urbanistického krizového managementu v Evropě na počátku 3. tisíciletí“, tzv. Vídeňská deklarace. Ta ustanovuje spolupráci v oblasti krizového řízení při poskytování pomoci mezi příslušnými službami a úřady měst Budapešti, Krakowa, Ljubljaně, Moskvy, Prahy, Mazovského regionu a Vídně. Účastníci konference se dohodli na každoročním pořádání obdobných konferencí se zaměřením na problematiku krizového řízení.

Na mezinárodní konferenci v červnu roku 2004 ve Varšavě byl pak podepsán dodatek k Vídeňské deklaraci, ve kterém delegáti vyhlašují komplexně a jednomyslně podporu koncepci dalšího rozvoje spolupráce a výměny zkušeností při kontrole mimořádných událostí, živelných pohrom a neštěstí, zahrnující i útok teroristů. Tento dodatek podepsali vedle členů Vídeňské konference i zástupci dalších měst - Kyjeva, Talinu a francouzského regionu ILE-DE-FRANCE („Velká Paříž“).

V současné době je do sítě spolupráce měst v rámci krizového řízení zapojeno 22 měst a plánuje se její rozšíření. Koordinační rada, jejímiž členy jsou zakládající města, zasedá každý rok v rámci konference a plánuje činnosti na další rok.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema