Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Praha buduje v rámci obnovy veřejného osvětlení tzv. EVR lampy, které budou sloužit i pro nabíjení elektromobilů

| zdroj: Praha.eu0

Praha_Vinohrady_EVR_lampa
zdroj: EVR lampa na Vinohradech | Foto: THMP

Pražští radní schválili předložený návrh čerpání rozpočtu na rok 2023 ve výši 120 milionů korun včetně DPH v rámci obnovy veřejného osvětlení v Projektu e-mobility se společností Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Cílem tohoto záměru je souběžně s pravidelnou obnovou sítě veřejného osvětlení instalovat tzv. EV-ready (EVR) lampy, které bude do budoucna možné jednoduše osadit nabíjecími stanicemi pro elektromobily.

„Dle odhadů bude v roce 2030 v hlavním městě jezdit přibližně 180 000 elektromobilů, proto je nutné navýšit kapacity nabíječek v EVR lampách do té doby na 4 500. Trend elektromobility je v našem městě zřejmý a my musíme pro rozvoj infrastruktury v této oblasti udělat maximum. Proto jsme schválili 120 milionů korun pro Technologie hl. m. Prahy na modernizaci veřejného osvětlení v Programu e-mobilita ve spolupráci s PRE, respektive na nové ERV lampy. Tyto lampy jsou chytrým řešením pro Pražany, jelikož každou takovou lampu bude možné osadit nabíjecí stanicí pro elektromobily. V současné chvíli nás čekají lokality jako například Vinohrady, Dvorce, Háje, Černý Most, Velká Ohrada, Bohnice a Ďáblice,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

„V rámci obnovy osvětlení bude vyměněno celkem 852 lamp, z čehož bude 172 EVR lamp, které umožní budoucí vybudování nabíjecí stanice. Kvůli úspoře peněz se ale rovnou vymění i zbývající osvětlení v ulicích, tedy dalších 680 lamp, ty už ale budou bez této možnosti," doplňuje radní Michal Hroza.

 „K modernizaci osvětlení se Praha zavázala ve svém klimatickém plánu. Mám velkou radost, že se tento závazek již posunul k realizaci a zároveň připravujeme instalaci nabíjecích stanic zabudovaných přímo do těla lamp,“ připojuje se náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Jednou z možností, jak v příštích letech výrazně navýšit počet dobíjecích stanic, aby jich bylo v budoucnu dostatek, je právě využití upravené sítě veřejného osvětlení, a to přivedením napájení přímo z distribuční soustavy do stožárů veřejného osvětlení v rámci obnovy kabelové distribuční sítě.

Proto byl také schválen a nyní už vzniká Projekt e-mobility mezi hlavním městem zastoupeným městskou společností Technologie hl. m. Prahy, a.s. (THMP) a společností PREdistribuce, a.s. Vedle přípravy této nabíjecí infrastruktury pro elektromobily budou zároveň obnoveny sítě veřejného osvětlení a distribuční soustava, čímž se uspoří náklady v rámci společně koordinovaných prací. V rámci tohoto projektu vznikají tzv. EV-ready (EVR) lampy, které bude do budoucna možné osadit nabíjecími stanicemi pro elektromobily bez dalších významných finančních, technologických či časových překážek.

Kvůli přípravě nabíjecí infrastruktury pro elektromobily uzavřelo hlavní město se společností PREdistribuce, a.s. už v roce 2020 Rámcovou smlouvu o spolupráci při modernizaci sítě veřejného osvětlení. Praha následně pověřila THMP přípravou projektu výstavby EVR lamp. V roce 2022 pak bylo dokončeno a připraveno k připojení prvních 55 EVR lamp. Zároveň byly připraveny smluvní vztahy ve finančním objemu přes 160 miliónů korun bez DPH na další rok pro co nejrychlejší zahájení realizace v následující stavební sezoně. 

Nové lokality pro výstavbu EVR lamp jsou nyní vybírány na základě potřeby obnovy distribuční soustavy pro maximální úsporu nákladů při výstavbě nabíjecí infrastruktury. V rámci budování EVR je v souladu se schváleným projektem vyvolána i potřeba modernizace dotčených částí veřejného osvětlení v tzv. nesynergické části.

Podle schváleného usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy z února letošního roku bylo pro tento projekt schváleno 120 milionů korun včetně DPH. Společnost THMP je připravena v roce 2023 realizovat dílčí stavby v celkové hodnotě přes 250 milionů korun.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert