Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Povědomí o úsporách energie není v České republice moc vysoké

| autor: Hana Tomášková0

Povědomí o úsporách energie není v České republice moc vysoké

Konference Energetický management pro veřejnou správu během dvou dnů probrala témata týkající se aktuální situace v oblasti energií v legislativě, financování energetických úspor, zavádění energetického managementu, renovace objektů či například využití fotovoltaiky.

Náhled Ministerstva průmyslu a obchodu na financování energetických úspor představil Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti MPO.

Stále se mluví o zdrojích, což je v pořádku, ale prvoplánová úvaha by měla být, jestli vůbec tolik energie potřebuji,“ řekl na úvod Vladimír Sochor.

Nástrojů k naplňování cílů energetické účinnosti je celá řada. Nejvyužívanější jsou zejména legislativní nástroje a investiční a neinvestiční dotace. K těm trochu opomíjeným patří finanční nástroje a energetické služby. Už by se měla přestat dodávat a prodávat energie, ale měly by být k dispozici balíčky služeb,“ doplňuje Sochor.

Legislativní nástroje - Novela zákona 406/2000 o hospodaření energií

Novela (zákon 103/2015), kterou se mění zákon 406/2000, zahrnuje mimo jiné povinnost zpracovat energetický audit pro podniky, které nejsou malé a střední, mají možnost zavedení energetického managementu namísto zpracování EA každé čtyři roky.

Pro veřejný sektor platí, že každý správce by se měl chovat jako řádný hospodář.

Aktuální novela (zákon 3/2020) byla uveřejněna 10. ledna 2020. Dotýká se uveřejňování PENB v budovách často navštěvovaných veřejností, upřesňuje povinnosti zpracovat energetický audit, kdy je to nákladově efektivní či upravuje oprávnění a povinnosti energetických specialistů.

Investiční dotace

- programy OPPIK, OPŽP, IROP, OPPPR, NZÚ, EFEKT

Neinvestiční dotace – program EFEKT

Důraz je kladen na neinvestiční formy podpory úspor energie. Podporujeme fungování EKIS,“ zmiňuje Vladimír Sochor Energetická konzultační a informační střediska, jde o to, aby si je zkoušela zřizovat i města.“

Podpora se dále týká i kurzů a seminářů v oblasti úspor energie či publikací, podkladů a nástrojů pro rozšiřování informací v oblasti úspor energie.

Významnou podporovanou položkou je také posouzení vhodnosti energeticky úsporných EPC projektů a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC.

Program EFEKT se zaměřuje na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu.

Připravovaná dotační podpora z programu EFEKT je zaměřena na podporu zpracování místních energetických koncepcí.

Finanční nástroje

Finančními nástroji rozumíme například zvýhodněné úvery či záruky. Zaznamenávají však pomalý rozvoj.

Energetické služby

O využívání tohoto nástroje, který by měl zahrnovat kompletní nabídku služeb ve formě balíčku, zatím energetické společnosti projevují jen slabý zájem. 

Z naší strany chceme rozvíjet další nová opatření a zkoušíme nacházet metodické postupy, jak vykazovat energetické úspory z dalších opatření. Hledáme formu napříkladdaňových opatření,“ uvádí Vladimír Sochor. To však zatím naráží na komunikaci s Ministerstvem financí.

Zapojení místních akčních skupin

Pilotním projektem z programu EFEKT je zapojení místních akčních skupin. V tomto případě je konkrétním zpracovatelem MAS Opavsko.

Místní akční skupiny vytváří metodiky zpracování energetické strategie. Definují požadavky na implementaci územní energetické koncepce se zaměřením na nastavení technické asistence.

Nedostatečná informovanost

Povědomí o úsporách energie není v České republice moc vysoké,“ upozorňuje Vladimír Sochor na fakt, který prokázal i průzkum, který si MPO nechalo zpracovat, Snažíme se proto připravit komunikační kampaň. Doufám, že se koncem letošního roku rozběhne.“

Konference Energetický management pro veřejnou správu pokračuje dalšími přednáškami. O zajímavých tématech vás budeme dále informovat podrobněji.

Foto: Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert