Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Poptávka po sběrném papíru z obcí roste. Narovná koronavirus výkupní ceny?

| autor: Hana Tomášková0

Poptávka po sběrném papíru z obcí roste. Narovná koronavirus výkupní ceny?

Sběrového papíru je málo

Aktuálně je nedostatek sběrového papíru a to nejen v České republice. Nepříznivá situace na trhu sběrového papíru z počátku roku, kdy z důvodů silného omezování importu do Asie byla cena sběrového papíru pod úrovní nákladů na sběr a třídění, je dnes zcela odlišná a hodnota sběrového papíru stoupá z týdne na týden,“ upozorňuje Jaroslav Tymich v tiskovém prohlášení Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP).

Tuto informaci potvrzuje i Ondřej Charvát, MŽP: „Podle informací, které má MŽP k dispozici, skutečně ceny všech druhů sběrového papíru během března stouply a spíše se očekává další růst, neboť roste poptávka po vytříděném papíru. Současné výkupní ceny jsou tedy včetně započítání podpory společnosti EKO KOM, která se ovšem týká jen tříděného papíru z obalů, stále nad úrovní nákladů sběru.“

Rostoucí poptávce po vytříděném papíru paradoxně napomohla současná pandemie COVID-19. Respektive bezpečnostní opatření, díky kterým se uzavřely školy, dočasně byly nepřístupné sběrné dvory a výkupny. Došlo tak k omezení počtu zdrojů zajišťujících dostatek tříděného papíru.

Na jedné straně se omezily zdroje, na druhé roste poptávka po balených potravinách a hygienických papírech. K jejich výrobě se používá sběrový papír. Kdo ho v současné době má? Právě obce a města ve svých modrých kontejnerech. Význam třídění roste a motivace v podobě finanční odměny za vytříděný papír řeší obcím odbyt komodity, o kterou donedávna nebyl zájem.Odměny pro obce za zajištění sběrového papíru

K zapojení podpory společnosti EKO-KOM přidává Ondřej Charvát další informace: „Je dobré připomenout, že finanční příspěvek společnost EKO-KOM dotřiďovacím linkám vyplácí standardně a trvale. Výši tohoto příspěvku v čase upravuje v návaznosti na situaci na trhu s papírem (ale i dalšími materiály). Obce aktuálně dostávají od EKO-KOMu za zajištění využití obalového papíru příspěvek 160 Kč na tunu, dotřiďovací linky 420 Kč. Pokud by cena odpadního papíru byla nízká v dlouhodobém horizontu, EKO-KOM by na to musel reagovat zvýšením příspěvku výrobcům – tedy firmám, které uvádějí papírové obaly na trh. Pokud by výkupní ceny papíru byly vysoké, subvence vůči dotřiďovacím linkám bude snížena.“

MŽP je v kontaktu se společnostmi zajišťujícími svoz odpadů, provoz třídících linek a dalších zařízení pro nakládání s odpady. „V současnosti probíhá svoz směsného komunálního odpadu a tříděných odpadů bez větších problémů,“ říká Ondřej Charvát a doplňuje: „Sběrné dvory zůstaly po dobu nouzového stavu přístupné živnostníkům a firmám, od úterý 7. dubna jsou sběrné dvory přístupné také veřejnosti, stejně jako sběrny surovin a kompostárny. Ministerstvo životního prostředí rovněž aktivně řeší distribuci ochranných prostředků pro pracovníky v odpadovém hospodářství. Tuto záležitost považuje MŽP za zásadní. První distribuce roušek a respirátorů již mezi ně proběhla.“

Papírenský průmysl v době pandemie

Český papírenský průmysl podporuje aktivity zajišťující maximální možný sběr použitého papíru. Je nutné, aby byla zachována dostupnost tříděného papíru pro následnou výrobu nového papíru a lepenky ve zvýšeném množství, které je aktuálně potřebné pro české hospodářství.

Papírové obaly jsou zásadní pro zásobování obyvatel potravinami a zdravotnickými potřebami včetně léků. Bez hygienických papírů nelze odolat možným hygienickým problémům. Grafické papíry ve formě informačních letáčků jsou nezastupitelné pro farmaceutický průmysl. Papírenský průmysl tak zcela jistě patří do kritické infrastruktury, která je nenahraditelná v dnešní pandemické situaci,“ uvádí Jaroslav Tymich v prohlášení ACPP.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ