Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Poplatek za odpady se ve Znojmě zvýší na 800 Kč za osobu

| zdroj: Znojmo1

Arnoštovice,_kontajnery
zdroj: wikimedia.org

Rada města Znojma projednala změnu výše poplatku za odpady pro občany města Znojma. Nová sazba ve výši 800 Kč na osobu za rok bude platit od 1. ledna 2024, pokud návrh schválí prosincové zastupitelstvo. Radní chtějí zachovat slevy pro některé zranitelné skupiny obyvatel.

„Roční náklady na odpadové hospodaření města vzrostly ve srovnání s rokem 2020 o téměř deset milionů korun. Celkově za rok 2023 tak zaplatíme téměř 56 milionů korun. Od občanů přitom město získá příspěvek ve výši zhruba 16 milionů, zbytek jde z rozpočtu města,“ vysvětluje starostka Znojma Ivana Solařová. Celkový podíl nákladů na jednoho obyvatele je tak přibližně 1680 Kč za rok, přičemž dosud každý občan s trvalým bydlištěm ve Znojmě přispíval na odpadové hospodaření města ročně částkou 600 Kč. Město tak dává do systému za každého občana přibližně 1000 Kč, tedy více než polovinu odpovídající částky na osobu.

„Zvýšení poplatku za odpady má dvě hlavní příčiny, na které jako město nemáme žádný vliv,“ zdůraznila starostka Solařová. První příčina souvisí s poplatkem za skládkování, který se v souladu se zákonem o odpadech každý rok zvyšuje. Do určitého množství uloženého odpadu tak město zaplatí 500 Kč za tunu jako dosud (do 180 kg/obyvatel v roce 2023, do 170 kg v roce 2024, do 120 kg/obyvatel v roce 2029), přičemž toto limitní množství se každý rok snižuje. Nad určitý limit pak cena za tunu uloženého odpadu významně roste (nad 180 kg/obyvatel 1000 Kč v roce 2023, nad 170 kg/obyvatel 1250 Kč v roce 2024, nad 120 kg/obyvatel 1850 Kč v roce 2029).

Druhou příčinou úpravy výše poplatku za odpady je změna sazby DPH od 1. 1. 2024, která se prostřednictvím vládního konsolidačního balíčku zvyšuje z 15 % na 21 %.

Nová výše poplatku tak bude v případě schválení zastupitelstvem od Nového roku 800 Kč na osobu za rok. „S ohledem na vývoj situace věřím, že to občané pochopí. Pokud chceme udržet fungující odpadové hospodaření ve Znojmě a nechceme, aby nám chyběly v rozpočtu peníze na důležité výdaje, jako je třeba provoz škol nebo plánované opravy chodníků, musíme přistoupit i k tomuto nepopulárnímu opatření. Na druhou stranu město bude nadále ze svého rozpočtu hradit nadpoloviční část nákladů na odpadové hospodářství, ale také chceme zachovat stávající úlevy pro zvlášť zranitelné skupiny obyvatel, zejména pro seniory, občany se zdravotním a tělesným omezením, ale třeba i pro novorozence nebo studenty,“ vyjmenovává starostka Solařová.

Senioři od 65 let by měli v příštím roce platit za odpad 400 Kč za osobu, stejně jako studenti do 26 let, kteří žijí a studují ve Znojmě. Od poplatku jsou zcela osvobozeni novorozenci, děti v dětských domovech, zdravotně a tělesně postižené osoby, osoby žijící v domově pro seniory či další osoby uvedené v příslušné vyhlášce.

Novou sazbu poplatku za odpady bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Znojma na své schůzi dne 11. prosince 2023. Úprava sazeb je součástí návrhu Obecně závazné vyhlášky města Znojma o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou zastupitelům doporučuje ke schválení rada města.

Komentáře

  1. Dobrý den, jsem občanem se ZTP již 5 let. Prosím kolik mám za svoz odpadků zaplatit. Děkuji. Vobr Petr, Znojmo

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ