Reklama

5. 3. 2020  |  Zpravodajství  |  Autor: Hana Tomášková   |  Zdroj: Martina Jandusová/ Průmyslová ekologie/ CAOH

Po intervenci by měly třídící linky přebírat papír z obcí a měst „přinejmenším bezplatně“

Česká asociace odpadového hospodářství, společně se Spolkem veřejně prospěšných služeb a Sdružením komunálních služeb zaslali otevřený dopis ministru životního prostředí. Upozorňují na alarmující situaci v oblasti odběru vytříděného papíru.

O potížích s odbytem tříděného papíru jsme přinesli článek Vytříděný papír se prodražuje. Co s tím?Stát zajistil spuštění intervenčního mechanismu. Ministr životního prostředí Richard Brabec se dohodl s vedením AOS EKO-KOM, která z rezervního fondu uvolnila mimořádné finanční prostředky pro třídírny odpadů, aby jim tak kompenzovala klesající cenu a přebytek vytříděného papíru na trhu, více zde. Jaký reálný dopad to mělo například v Sudicích na Blanensku, se dočtete zde: Kam mizí podpora státu na vytříděný papír pro obce? 

Dne 5.2.2020 byl společností EKO-KOM, a.s. rozeslán dopis na obce a města, ve kterém EKO-KOM, a.s., jakožto autorizovaná obalová společnost, informuje o tom, že s ohledem na trvající problém na trhu s odpadním papírem, zvyšuje platby třídícím linkám za dotřídění papíru ze 100 Kč na 420 Kč.

K informování obcí a měst, ze strany EKO-KOMu a MŽP, však mají výhrady Česká asociace odpadového hospodářství, Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb, kteří sepsali otevřený dopis ministru životního prostředí. Zde mimo jiné uvádějí: "Informace, že po intervenci by měly třídící linky přebírat papír z obcí a měst „přinejmenším bezplatně“ neodpovídá stále velmi vážné situaci na trhu odpadního papíru (navíc věta řeší obecně sběrový papír, nikoli jen obalovou složku). Tato sdělení jsou pro obce velmi matoucí a uvádí je v omyl."

Signatáři dále v dopise zmiňují, že "V současné době je situace taková, že vytříděný papír předávají dotřiďovací linky a svozové firmy k dalšímu zpracování za úplatu, a to ve výši průměrně mezi 800 – 1500 Kč za 1 tunu, dle lokálních podmínek a možností. Popsaná intervence ze strany společnosti EKO-KOM, a.s. a MŽP tedy krizi zcela jistě neodvrátí, neboť je ve vztahu ke skutečným nákladům neúměrně nízká."

V dopise žádájí ministra o co nejrychlejší korekci proběhlých vyjádření, aby bylo zřejmé, že krizová situace na trhu s odpadním papírem dále trvá a že to má vážné dopady v navýšení nákladů na svoz a zpracování této komodity. Zvýšení cen doléhá zejména na obce a města, jakožto významné původce těchto odpadů.

Více informací najdete v plném znění dopisu.

 

Foto: ilustrační/ redakce archiv

 

 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI