Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Krizový scénář kvůli nízké ceně papíru je spuštěn

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MŽP ČR0

Krizový scénář kvůli nízké ceně papíru je spuštěn

Do celé věci se vložil stát a zajistil spuštění intervenčního mechanismu. Podle informací Ministerstva životního prostředí se ministr Brabec dohodl s vedením autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která z rezervního fondu uvolní mimořádné finanční prostředky pro třídírny odpadů. Těm tak vykompenzuje klesající cenu a přebytek vytříděného papíru na trhu.  

Intervenci EKO-KOMu a státu žádal i starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal, který je zároveň místopředsedou Svazu měst a obcí České republiky. Je to způsob, jak udržet stabilní systém třídění odpadů. MŽP ke krizovému scénáři dále uvádí:

V posledních měsících rapidně klesla na globálním trhu cena vytříděného papíru, týká se to zejména směsného papíru, lepenek a kartonů. Důvodů pro klesající cenu papíru je několik: především nízký odbyt papíru na čínském trhu, málo zpracovatelských kapacit v Evropě, levné dřevo na trhu, kterého přebývá kvůli kůrovcové kalamitě, což způsobuje, že se papír vyplácí vyrábět rovnou z primárních surovin.

Ministr životního prostředí Richard Brabec v posledních týdnech jednal s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, která zajišťuje mezi obcemi, recyklačními linkami i zpracovateli systém vytřídění, zpracování a odbytu sesbíraných obalových odpadů, a dohodl se na spuštění tzv. intervenčního mechanismu. Ten spočívá v uvolnění finančních rezerv na kompenzaci propadu cen vytříděných komodit na trhu, které EKO-KOM vytváří na základě zkušeností z předchozí krize roku 2008.

„Z obcí i měst jsme měli v posledních týdnech signály, že svozové firmy a recyklační linky nechtějí papír odebírat. Nebo že obcím chtějí odběr vytříděného papíru přímo naúčtovat. To samozřejmě znamená pro obce citelný zásah do rozpočtů, s ohledem na to, že lidé více třídí, ale také více produkují. S EKO-KOMEM jsme začali okamžitě jednat o řešení a překlenutí doby, kdy cena papíru je na minimu,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Richard Brabec.

Trh s druhotnými surovinami je poměrně proměnlivý a k výkyvům v odbytu dochází cyklicky. Podobný negativní vývoj na trhu druhotných surovin Česká republika již v minulosti řešila například v roce 2008, kdy bylo potřeba spustit finanční intervenci k zajištění fungování systému třídění a využití obalových odpadů i přes probíhající hospodářskou krizi.

„Na základě našeho vyhodnocení i výhledu pro následujících 12 měsíců se zpětnou účinností od počátku roku zvyšujeme naše platby třídicím linkám. Za tunu převzatého a upraveného obalového papíru předaného k recyklaci nyní dostanou 420 Kč. Náklady této intervence pokrýváme z rezervního fondu k tomuto účelu zřízenému a prozatím také nepředpokládáme zvýšení plateb výrobců za obaly uvedené na trh,“ uvedl generální ředitel EKO-KOM Zbyněk Kozel.

„AOS EKO-KOM je odpovědná pouze za obaly, a proto může intervenovat pouze vůči té části tříděného odpadu, která pochází z obalů. Nemůže tedy kompenzovat negativní vývoj trhu s papírem v celém rozsahu, protože více než polovina papíru jsou tiskoviny. Přesto by měly, díky této intervenci, třídičky přebírat vytříděný papír od svozových společností bez problémů, a za stabilních cenových podmínek. Naše intervence by měla udržet třídění papírových odpadů v chodu, tak jako se nám to podařilo v době krize v letech 2008 a 2009. Vývoj cen papíru budeme samozřejmě sledovat a přizpůsobovat mu naše sazby,“ pokračuje Kozel.

Spuštění intervenčního mechanismu vítá i Svaz měst a obcí ČR: „Rozhodnutí AOS EKO-KOM, která v dohodě s MŽP přistoupila ke zvýšení platby třídičkám za tunu dotříděného sběrového papíru, rozhodně vítáme. Naše aktivita směrem k MŽP padla na úrodnou půdu. Obce a města, která svědomitě třídí odpad, nesmí doplácet na své zodpovědné chování,“ uvedl dnes František Lukl, předseda SMOČR.

„Zhruba do roka by měly vzniknout nové zpracovatelské kapacity papíru u nás i v Německu. Očekáváme, že poté se situace zlepší a cena vykupovaného papíru půjde zase nahoru,“ uzavírá situaci ministr životního prostředí Brabec.

Jak funguje systém třídění a recyklace obalů v Česku?

EKO-KOM, autorizovaná obalová společnost, zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že Aautorizovaná obalová společnost EKO-KOM se podílí na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Výrobci a dovozci baleného zboží na základě množství vyprodukovaných obalů hradí EKO-KOMU poplatky, z nichž následně EKO-KOM přispívá obcím a dalším článkům odpadového řetězce na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ