Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Pardubický kraj podporuje meziobecní spolupráci

| zdroj: Pardubický kraj0

Pardubický kraj podporuje meziobecní spolupráci

Konference se konala na Institutu veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.s

Hlavním smyslem bylo vytvořit vhodný prostor pro odbornou diskuzi ke spolupráci obcí. Meziobecní spolupráce jako teoretický a praktický koncept funguje v České republice i zahraničí. Avšak ne vždy zcela dobře. V této problematice se příkladem ostatním obcím stal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který funguje velmi efektivně.

Projekt Meziobecní spolupráce je poměrně nový. Zaměřuje se na úzkou spolupráci obcí mezi sebou, a to při řešení poměrně komplikovaných agend, jež musí plnit každá obec v ČR. V našem kraji jich máme přibližně 450 a každá z nich má povinnosti vyplývající z obrovské spleti zákonů – ať je to zákon o veřejných zakázkách, zákon o obcích, zákon o střetu zájmu, ale samozřejmě řeší i mnoho dalších záležitostí, které musí ze zákona obce plnit pro svá území,“ představil projekt Martin Netolický.

Ředitel Institutu veřejné správy ESF MUNI Filip Hrůza seznámil přítomné se stavem spolupráce obcí v ČR k letošnímu roku, ale zabýval se i retrospektivou či zkušenostmi ze zahraničí. Česká republika se skládá z 6.257 obcí a všechny mají určité povinnosti. Katalog činnosti obcí, který zpracovalo Ministerstvo vnitra, představuje komplexní soupis jednotlivých činností určitého úřadu dle platných zákonů. Obsahuje práva a povinnosti obcí v přenesené i samostatné působnosti. Pro obce I. typu vyplývá tedy bezmála 1.700 zákonných ustanovení, ze kterých jim plynou povinnosti. Jsou schopné takový počet povinností obce, především malé obce, fundovaně zvládat? Řešení však existují dvě – slučování obcí nebo Meziobecní spolupráce.

Starosta městyse Dolní Čermná Petr Helekal si společně s Lenkou Bártlovou, manažerkou Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, připravili přednáškový blok s názvem: „Dobrá praxe meziobecní spolupráce – DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“. Zde uvedli základní informace o tomto svazku – založení, financování, zkušenosti, ale především činnosti, které nabízí zdarma či za zvýhodněné ceny. Mezi ně patří odborné poradenství, přednášková činnost, projektové a dotační poradenství, zpracování a administrace žádostí o dotaci, realizace společných projektů členských obcí, a další jiné služby. Za členský příspěvek (120 Kč/obyvatele obce) jsou tak významným způsobem ušetřeny finanční prostředky i čas obcí, které jsou součástí tohoto svazku.

„Pardubický kraj vnímá projekt jako velmi přínosný, neboť výrazným způsobem šetří nejenom lidské zdroje a zaměstnance obecních úřadů, ale především i finanční prostředky. Celá řada poradenských firem využívá toho, že na obcích není dostatečné personální zázemí a snaží se parazitovat na celém systému. Avšak Meziobecní spolupráce je právě založena na tom, že obce dobrovolně vytvoří kolektivní svazek, kde řeší společné agendy - a to ne tím způsobem, že si objednávají službu mimo úředníky obce. Sám považuji tento projekt za velmi dobrý. Pardubický kraj bude určitě nadále podporovat projekty Meziobecní spolupráce. Doufám, že už nebudou natolik ojedinělé jako doposud, ale že se naopak rozšíří i do dalších částí našeho kraje,“ ukončil hejtman Martin Netolický svou přednášku na téma: „Pohled kraje na meziobecní spolupráci a možnosti rozvoje spolupráce“.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ