Reklama

OVZDUŠÍ

Pasivní dům s mokřadní střechou stojí na Letné na pozemku o velikosti 470 čtverečních metrů od roku 2016. Vize majitelů byla vybudovat dům, který bude ohleduplný k životnímu prostředí.


Finalisté v anketě Strom roku 2020 jsou vybráni. Pojďme si je představit. 


13 tůní a říčka prodloužená o 170 metrů. To jsou stěžejní části biocentra Ostrůvek, které vzniklo na Břeclavsku v místech, kde se ve středověku nacházelo rybolovem vyhlášené jezero. Po něm ovšem zůstalo jen sucho a napřímené koryto potoka.


Nadlimitní čištění komunikací v Ostravě významně snižuje prašnost. Jen za loňský rok se městu podařilo z komunikací odstranit 4400 tun nečistot.


Dnes slouží k výuce a motivaci investorů, odborníků i veřejnosti. Přitom ještě v roce 2006 stály na pozemku zanedbané budovy obklopené opuštěnými zahradami. Řeč je o areálu Vzdělávacího a poradenského centra Otevřená zahrada, který vlastní a provozuje Nadace Partnerství.


Státní politika životního prostředí je koncipována pro roky 2020 až 2030, s výhledem do roku 2050. Termín pro zaslání podnětů MŽP na žádost veřejnosti prodlužuje do 31. července 2020.


Ulice měst, obcí a jejich okolí oživí v blízké budoucnosti nové stromy, louky, zelené fasády, jezírka a různé vodní prvky. Norské fondy nabízí miliony na ozelenění zastavěné krajiny. 


Veřejnost se může do 26. července 2020 vyjádřit k návrhu nové Státní politiky životního prostředí. Ta je koncipována pro roky 2020 až 2030, s výhledem do roku 2050.


Stavba budoucnosti. Tímto přízviskem je často označovaná administrativní budova LIKO-Noe, která stojí v průmyslovém areálu ve Slavkově u Brna. Ptáte se proč?


Obce a města často pořizují vlastní měřící zařízení, aby v exponovaných lokalitách zajistily informace o kvalitě ovzduší v podrobnějším měřítku. Bohužel se však stává, že výsledky měření na těchto senzorech nemají dostatečně vypovídající hodnotu.


PARTNEŘI