Reklama

OVZDUŠÍ

V Olomouci probíhá dvoudenní konference Národní sítě zdravých měst pod názvem Síťujeme a podporujeme obce 2020. Cílem akce je představit dobrou praxi v oblastech, kde již zvyšování kvality života aktivně funguje.


Povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu se vztahuje na provozovatele spalovacího stacionárního zdroje spalujícího pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.


Již příští týden se můžete těšit na konferenci NSZM ČR. Konat se bude 23. až 24. 1. 2020 v Olomouci. Máte možnost získat inspiraci z praxe měst, obcí a regionů.


Blíží se termín uzávěrky soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby Zlatý erb. Soutěžící mohou ohlásit i Smart City projekty.


Národní síť Zdravých měst ČR vyhlásila na podzim 2019 hlasování "NEJpraxe Zdravých měst 2019". Vítězem se stalo Zdravé město Tábor s praxí „Alternativní pohony v komunální technice“.


Statutární město Prostějov má již šest let svou energetickou manažerku. Je díky ní jedním z nejpokrokovějších měst v oblasti hospodárného nakládání s energiemi u nás.


Na podzim loňského roku se poprvé konala soutěž 5G pro 5 měst, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Přihlásilo se do ní 58 samospráv s projekty na testování 5G technologií v různých oblastech.


Nový softwarový nástroj českých výzkumníků pomůže obcím při výběru vhodných a k přírodě ohleduplných adaptačních opatření.


Evropská agentura pro životní prostředí zveřejnila publikaci Signály 2019 ,,Krajina a půda v Evropě”, která hodnotí mimo jiné vliv rozpínání měst a jejich infrastruktury na krajinu v Evropě.


V Moravskoslezském, Zlínském a v částech Jihomoravského kraje dochází k poškozování až odumírání tisíců dřevin. Může za to jmelí bílé, rostlina, kterou si lidé spojují zejména s Vánocemi. 


PARTNEŘI