Reklama

OVZDUŠÍ

Hlavní město Praha připravilo řadu projektů v rámci Strategie adaptace HMP na změnu klimatu a sbírá podněty pro Implementační plán na roky 2020 – 2024. Do léta 2021 se očekává zpřístupnění katalogu standardů hospodaření s dešťovou vodou.


Města se snaží účinně bojovat s globálním oteplováním a efektem městského tepla (UHI). Město atakují mnohem vyšší teploty než okolní venkovské oblasti, a to díky průmyslu, dopravě a použitým stavebním materiálům.


Výzva je realizována v rámci iniciativy Sázíme budoucnost. Je otevřena až do 31. 7. 2020. Výše grantu se pohybuje v rozmezí 10 000 Kč až 40 000 Kč.


16. 5. 2020

Ceny SDGs 2020

Svůj projekt můžete přihlásit až do 30. 6. 2020. Ceny SDGs oceňují úsilí českých firem i organizací za to, že udržitelnost a SDGs prosazují v rámci svých strategií, a pomáhají tak České republice a světu k udržitelnější budoucnosti a naplňování Agendy 2030.


Nadace Partnerství pořádá v rámci svých aktivit také anketu Strom roku. Které stromy již prošly anketou? Víte, že jeden z favoritů roste uprostřed fotbalového hřiště a jiný se objevil dokonce na bankovce?


Již druhý ročník soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako je zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, pokročil do další fáze. Rekordních 78 přihlášených projektů z celé republiky nyní čeká na verdikt odborné poroty.


Problematika městských tepelných ostrovů není novým fenoménem. S rozrůstající se plošnou zástavbou měst ale získává rychle na významu.


Nadace Partnerství už po devatenácté hledá Strom roku České republiky. Svou nominaci mohou zasílat i obce a podpořit tak strom, který je pro jejich region důležitý. Komunální ekologie je mediálním partnerem ankety. 


Staré kotle na tuhá paliva, které splňují podmínky pouze první a druhé emisní třídy, nebude možné už od září 2022 pod hrozbou vysokých pokut provozovat. Mnoho českých domácností tak čeká jejich výměna za nový zdroj tepla.


Má vaše obec zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů? Pak stačí mít ještě zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje - cca. 100 stromů a zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu a můžete se přihlásit. 


PARTNEŘI