Reklama

OVZDUŠÍ

Udržitelné životní prostředí nedělitelně spojené s udržitelným regionálním rozvojem se prolíná do každodenního života všech občanů, a to jak v podnikatelské, tak i ve veřejné sféře. Obce by tak určitě neměly zůstat pozadu. Pomoci jim v tom mohou dotace, které tyto trendy podporují.


V rámci 53. ročníku konference Den malých obcí zahájila Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů Ministerstva pro místní rozvoj, soutěž Vesnice roku. 


TS Opava se hlásí k deseti základním principům UN Global Compact. Jedním z nich je podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.


Rada Ústeckého kraje na svém 88. zasedání navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o schválení členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky.


Účelem veřejného osvětlení je , zjednodušeně řečeno, zajistit prostředí, kde zúčastnění vidí. Ideální by bylo přiblížit světelné podmínky tomu, jak vnímáme daný prostor za dne. Za bezpečnost veřejného osvětlení ručí jeho vlastník. U měst a obcí je zodpovědnou osobou starosta, nebo pověřený radní.


Technická správa města Loun chce jít příkladem při ekologizaci svého dopravního parku. Pořízením vozidla na elektrický pohon dochází k podstatnému snížení emisí i hlukové zátěže v intravilánu města.


Cílem MAS Opavsko bylo přilákat na Den čisté dopravy co nejvíce návštěvníků, kteří se nebojí přijmout myšlenku a odhodlání změnit dopravu na čistší a bezpečnější. Proto vznikl Agent MA 021.


Ministerstvo životního prostředí podpořilo vydání publikace Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu. Jde o stručný přehled problematiky určený představitelům veřejné správy.


Od pondělí 17. 2. 2020 budou moci obce a další veřejné subjekty požádat o dotaci na pořízení či zřízení operativního leasingu vozidel na alternativní pohony. Bude možné pořídit vozidla na CNG, plug-in hybrid, hybrid či elektromobil s podporou až 40 % z prodejní ceny.


Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje již čtvrtou výzvu na pořízení vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Nově byla doplněna podpora pro kategorii nákladních vozidel od 3,5 do 12 tun na elektro pohon s dotací 1 milion korun. Stát přispěje i na dobíjecí stanice pro elektromobily. 


PARTNEŘI