Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ostrava: Modernizované tramvajové tratě budou zelené

| zdroj: Ostrava0

aktuality.jpg
zdroj: Ostrava

Město Ostrava ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava postupně modernizuje tramvajové trati a zavádí nové technologie v jejich konstrukci po vzoru velkých měst západní Evropy.

Dlouhodobým cílem města a dopravního podniku je zatraktivnit hromadnou dopravu tak, aby ji lidé preferovali před používáním osobních aut. Postupná modernizace a estetizace tratí pozitivně ovlivní i okolní veřejný prostor, sníží se jejich hlučnost, zvýší se komfort přepravy, dojde k ozelenění lokality.

Kromě zmíněné tramvajové trati v ulici Dr. Martínka v Hrabůvce se  aktuálně se modernizují dva úseky v ulici Výškovické v Zábřehu a v příštím roce je naplánována kompletní oprava trati v Opavské ulici v Porubě. Opravovat se budou také úseky v ulicích Pavlovova v Zábřehu a Hlučínská v Přívoze.

„Projektový tým, který se zabývá modernizací sítě tramvajových těles, dlouho řešil otázku typologie modernizovaných tratí. Primárně jsme analyzovali varianty použití otevřeného a uzavřeného krytu tratí. V současnosti má většina tramvajových tratí otevřené svršky, které bychom rádi v zastavěném území postupně eliminovali. Otevřené svršky by měly časem zůstat jen v nezastavěném území. Způsob modernizace tratí a zakrytí jízdní dráhy budeme volit podle charakteru území. Pro frekventované lokality s velkým množstvím propojení a pohybu pěších budeme navrhovat spíše pevný povrch. Pro delší neprostupné úseky chceme využívat zatravnění, které je vhodné v lokalitách s nižším množstvím zeleně," řekla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Na trati v ulici Dr. Martínka, která je ve velmi dobrém technickém stavu a její aktuální životnost je minimálně deset let, se provedlo ozelenění a zároveň se testuje zatravnění i v prostoru zastávek. Lokalita se estetizovala, sníží se tak její tepelná zátěž, hluk a prašnost. Přínosem bude i vyšší retence vody a její zpětný odpar, který přispěje ke zlepšení mikroklimatu. O zakázku se ucházeli tři zájemci, nový extenzivní vegetační kryt zabudoval do stávajícího kolejového svršku v délce 691 metrů dvoukolejně její vítěz, společnost Arbor Moravia. Práce v hodnotě 9,2 milionu korun s DPH, hrazené z rozpočtu města, skončily v pátek 13. listopadu.

Na trati v ulici Dr. Martínka je extenzivní vegetační kryt tvořen z předpěstovaných rozchodníkových koberců. Použitá technologie je přitom jiná než u pilotního extenzivního vegetačního krytu z roku 2017 na Frýdlantských mostech, kde byla souvislá vegetační vrstva v délce 143 metrů ve směru k zastávce Nová Karolina vysazena do syntetického recyklátu.

Tentokrát jsou rozchodníkové koberce položeny na vrstvu speciálního substrátu, kvůli lepšímu zakořenění a následnému růstu. Směs tvoří nejméně pět druhů rozchodníků, koberec bude pestřejší a jeho vzhled variabilnější. Použité rostliny jsou nenáročné na údržbu, prakticky jedinou nutnou péčí je občasné dosazování rostlin a jejich závlaha v prvních týdnech po vysazení.

Od poloviny září se také modernizují dva na sebe navazující úseky tramvajové trati ve Výškovické ulici na Jihu mezi křižovatkami s ulicemi Svornosti a Pavlovova v celkové délce 983 metrů dvoukolejně. Jde o komplexní projekt, při kterém se rekonstruuje delší úsek a zároveň se mění i zastávky. Termín pro dokončení prací na tramvajové trati je letos v listopadu. Ve Výškovické se na rozdíl od ulice Dr. Martínka pokládá kryt s intenzivní výsadbou, trať bude osazena klasickým travním kobercem po celé délce, součástí bude umělá zálivka. Na základě výsledku veřejné zakázky práce provádí společnosti Colas a IDS Olomouc za 125,14 milionu korun včetně DPH. Až z 85 % by mohly být financovány z Operačního programu doprava.

„Větší pracnost při modernizaci tratí a vyšší finanční náklady plně vyváží jejich mnohonásobně delší životnost, prodlouží se i cyklus mezi opravami, globálně se zlepšují parametry tratí. Jejich celková modernizace umožňuje dosažení podstatně komfortnější jízdy, snížení hluku a vibrací. Na projektech, které spolu s městem realizujeme nebo chystáme k realizaci, prověřujeme funkčnost, přínosy pro zlepšení kvality životního prostředí i pro estetizaci veřejného prostoru. Porovnáním realizačních a provozních nákladů zjistíme ekonomickou výhodnost jednotlivých řešení. Výsledky pak budou použity při plánování dalšího rozvoje modernizace tramvajových tratí v Ostravě," uvedl ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

V roce 2021 se plánuje zahájení modernizace úseku v Porubě a připravovány jsou i úpravy dalších tratí v Zábřehu a v Přívoze. Přestavba trati v Porubě v ulici Opavská v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Martinovská a 17. listopadu dlouhém 1626 metrů za zhruba 200 milionů korun by měla skončit v roce 2022. Letos už proběhla na Opavské rekonstrukce trati v nezastavěném území, kde je prioritou rychlost tramvají. Proto tam zůstává otevřený kryt, který vzhledově nikoho neobtěžuje a jeho údržba je jednodušší. Příští rok se bude, již v zastavěném území, instalovat pevná jízdní dráha a převážně zatravněný povrch, který na frekventované komunikaci podtrhne její charakter bulváru.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards