Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí (GEO-6)

| autor: MŽP0

OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí (GEO-6)

Report GEO upozorňuje na skutečnost, že životní prostředí a přírodní zdroje jsou základem pro důstojný lidský život a to jak s ohledem na materiální zajištění tak lidské zdraví, a jejich dlouhodobé poškozování ohrožuje naši budoucnost. To platí zejména pro realitu pokračujících klimatických změn, které mají dopad na dostupnost vody, produkci potravin i rozšiřování nových zdravotních rizik.

GEO například uvádí, že celosvětové náklady na udržení růstu globální teploty pod 2 stupně Celsia jsou zhruba 22 bilionů dolarů. Tato investice ale zároveň státním rozpočtům ušetří přibližně 54 bilionů dolarů v očekávaných nákladech, které by jinak byly vynaloženy právě na léčení onemocnění spojených se znečištěním vzduchu.

Právě důsledné poukazování na nezbytnost ochrany a dobré správy životního prostředí v kontextu dopadů na další oblasti lidské existence, jako je zdraví, dlouhodobé ekonomické příležitosti, bezpečnost, či rovnoprávnost, způsobem, který je zřetelný pro politické činitele i veřejnost, ukazuje GEO-6 jako klíčové pro úspěšné prosazení dlouhodobé (nejen) environmentální udržitelnosti.

Report zároveň varuje, že vzhledem k současným ekonomickým a populačním trendům bude lidstvo do roku 2050 využívat až o 50 – 70 % energie a potřebovat o 50 % větší produkci jídla, což pro svět představuje velkou výzvu. GEO v tomto ohledu upozorňuje zejména na potřebu komplexně řešit otázku přístupu k půdě, kde se v krátkodobém horizontu budou střetávat zájmy zvyšování produkce jídla v podobě většího využívání chemických látek a rozšiřování zemědělské plochy, dlouhodobého zachování biologické rozmanitosti (např. opylujícího hmyzu), a rostlinné produkce pro obnovitelné zdroje energie (tzv. biopaliva). Jako jeden z předpokladů pro řešení tohoto problému vidí GEO, i na základě stanovisek Světové zdravotnické organizace (WHO), dlouhodobé snižování živočišné produkce, která momentálně zabírá 77 % světové zemědělské půdy, avšak to bude muset být doplněno o inovace v zemědělských postupech například s ohledem na zadržování vody v půdě.

Aby byly země vybavené na řešení takto komplexních problémů, GEO doporučuje začít včas využívat možností spojených s novými formami získávání a zpracování environmentálních dat. K nim patří například modelování environmentálně ekonomických scénářů na základě rozsáhlých virtuálních databází (tzv. „Big data“), dálkové pozorování země (např. pomocí satelitů), nebo zapojování veřejnosti skrze důsledně navržené programy občanské participace v zajišťování a prvotní analýze dat (tzv. „citizen science“), ke kterým již existují příklady dobré praxe.

GEO-6 také obsahuje rozbor dosavadních environmentálních politik a jejich úspěšnosti a zaměřuje se na potřebu důsledně zahrnovat environmentální aspekty nejen přímo v politikách životního prostředí, ale napříč sektory. Zároveň také poskytuje analýzu úspěšných i méně úspěšných pokusů zemí, regionálních uskupení i mezinárodního společenství o integraci sociálních, environmentálních a ekonomických aspektů v rámci naplňování Cílů udržitelného rozvoje, což má za úkol posloužit jako inspirace současným a budoucím politickým činitelům.

Zveřejnění reportu v ČR

V Národní technické knihovně proběhl ve čtvrtek 25. dubna diskuzní seminář ke zveřejnění GEO-6 v České republice, který pořádalo Ministerstvo Životního prostředí ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v Praze, Informačním centrem OSN a CENIA.

Seminář sloužil jako prostor pro představení GEO-6 a k reflexi jeho sdělení a jejich využitelnosti.

V duchu potřeby vnímání životního prostředí ve světle vědeckých poznatků jako předpokladu pro život a zároveň jeho zodpovědné správy a ochrany jako té nejvýhodnější dlouhodobé investice promluvila ve své úvodní přednášce Dr. Sinaia Netanyahu. O své vhledy se v diskuzním panelu s hosty podělili také Prof. Bedřich Moldan, Matthew Billiot z Programu OSN pro životní prostředí, Doktor Srdan Matić z kanceláře WHO, a Lukáš Pokorný z Ministerstva životního prostředí. Odpoledne se potom za účasti zástupců z MŽP, CENIA, Výboru životního prostředí poslanecké sněmovny ČR a Glopolis debata stočila na význam a možné způsoby přístupu k tématům GEO-6 na národní úrovni.

„O propojení domácí i světové dimenze životního prostředí nemůže být pochyb. Nejjasněji to vidíme na příkladu probíhajících klimatických změn, které před pár lety nebral nikdo vážně, a nyní se s nimi potýkáme v například v podobě výrazného rizika sucha a nedostatku vody,“potvrdil potřebu propojit globální a národní pohled na environmentální témata prof. Bedřich Moldan.

Diskutující se shodli zejména na potřebě zbavit se jednou pro vždy představy, že ochrana životního prostředí existuje paralelně či dokonce v protikladu k dalším složkám veřejného zájmu, jako je lidské zdraví či zajištění důstojného života pro všechny, ale je jedním z pilířů udržitelné budoucnosti pro lidstvo i Českou republiku. V tomto ohledu vyzdvihli existující mechanismy spolupráce mezi rezorty a dalšími aktéry (např. Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Koalice proti suchu či připravovaná strategie pro oběhové hospodářství – Cirkulární Česko), a potvrdili potřebu podobnou spolupráci šířit i do oblastí, kde se ji prozatím nepodařilo plně rozvinout.

Zároveň účastníci potvrdili nutnost přístupu k věrohodným environmentálním datům a informacím na národní, regionální i mezinárodní úrovni a tvorby kapacit pro jejich interpretaci jako základu pro důvěryhodnou politiku v této oblasti.

Globální přehled životního prostředí a jeho kratší exekutivní verze jsou ke stažení na stránce UNEP.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema