Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Opava snížila frekvenci svozů směsného komunálního odpadu

| autor: Hana Tomášková0

Opava kuchyňský odpad FB Opava
zdroj: Opava třídí kuchyňský odpad na sídlištích/ Facebook Opava

Město Opava reaguje na rostoucí ceny za ukládání využitelného odpadu na skládky a hledá cesty, jak zredukovat jeho produkci. Od února letošního roku snížilo město frekvenci svozů SKO ve vybraných městských částech, v dubnu se omezení dotkne dalších domácností.

Cesta ke zvýšení míry třídění a snížení množství SKO

„U směsného komunálního odpadu se mění frekvence svozů z 1× týdně na 1× za dva týdny. Od 1. února 2023 byl tento systém zavedený v městských částech, tedy mimo střed města. Od 1. dubna se bude týkat zástavby rodinných a bytových domů ve městě. Sídlišť se úprava nijak nedotkla,“ upřesňuje Albert Červeň, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy.
Svoz komunálních, separovaných a biologicky rozložitelných odpadů v rámci statutárního města Opavy a městských částí provozují Technické služby Opava s.r.o. Na separační lince pak TS Opava zajišťují další třídění separovaného odpadu a poté ho předávají k dalšímu zpracování.

„Vycházíme ze zkušenosti více měst, kde již zavedli svoz směsných odpadů s frekvencí 1/2 nebo dokonce i 1/3 týdny. Tyto zkušenosti říkají, že dojde k intenzivnějšímu třídění odpadů a ke snížení produkce směsného komunálního odpadu. V zásadě lze také říci, že jsme byli k tomuto kroku dotlačení současnou legislativou, která každoročně zvyšuje poplatky za ukládání využitelných odpadů na skládky,“ doplňuje Albert Červeň.

Změna se významně nedotkne sídlištní zástavby. Zde město podporuje především možnosti aktivnějšího třídění odpadu a sází na osvětu občanů. Ale nevylučuje i odebrání některých kontejnerů na směsné odpady.

Svoz kuchyňských odpadů ve vybraných lokalitách

„V rámci sídlištní zástavby jsou kromě nádob na papír, plasty, sklo, oleje, textil, umístěny rovněž nádoby na bioodpad, 770 l, a na kuchyňský odpad, 120 l, kam mohou občané kromě klasického bioodpadu dávat také zbytky jídel s obsahem živočišných produktů. Jedná se však o anonymní prostředí, kde je obtížné jednotlivce motivovat,“ konstatuje Albert Červeň.

Kuchyňské odpady se třídí a sváží pouze ze sídlištní zástavby. Od dubna 2022 probíhal svoz pouze v širší oblasti sídliště Olomoucká a u menších sídlišť Jurečkova, Hobzíkova a Hradecká. Jednalo se o 38 nádob o objemu 120 l.

Od letošního dubna se třídění a svoz kuchyňských odpadů rozšíří na všechna sídliště a celkově bude v Opavě rozmístěno 130 nádob,“ přibližuje další možnosti třídění odpadu Albert Červeň. Město nabízí občanům do domácností také nádoby přímo na zbytky z kuchyně.

Svoz probíhá 1x týdně. Odpady jsou odváženy do bioplynové stanice do Rapotína.

Sankce za vhazování využitelného odpadu do nádob na SKO

Pokud lidé vyhazují do směsného komunálního odpadu i komodity, které lze vytřídit, může město nádobu odejmout a současně i uložit sankci. „Za porušení obecně závazné vyhlášky lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč, ale problémem je takové porušení prokázat,“ říká Albert Červeň.

Produkce odpadů
V tabulce je uvedena produkce požadovaných odpadů statutárního města Opava za posledních 5 let, tzn. včetně dvou předcovidových let. Hodnoty jsou v tunách. Produkce odpadů všeobecně stoupla, protože během covidu došlo k vyšší míře internetových objednávek a současně k poklesu cen ve výkupnách. Top vedlo k nárůstu papíru i plastu odkládaných do nádob a kontejnerů.
U bioodpadu lze hovořit spíše o vlivu vlhkosti v jednotlivých obdobích roku.

Kód odp. Název odpadu 2018 Mn.+ 2019 Mn.+ 2020 Mn.+ 2021 Mn.+ 2022 Mn.+
200101 Papír a lepenka 752 846 1 099 1 131 1 027
200139 Plasty 890 916 1 183 1 042 1 054
200201 Biologicky rozložitelný odpad 1 769 3 130 3 563 3 435 3 395
200301 Směsný komunální odpad 13 197 12 035 11 529 11 981 11 713

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ