Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Odpadový balíček je před dalším krokem, obce požadují snížení poplatků

| autor: Pavel Mohrmann0

Odpadový balíček je před dalším krokem, obce požadují snížení poplatků

Po neuvěřitelné řadě různých kompromisů a ústupků, rozmělnění, změkčení, oprav, zapracování připomínek, nezapracování připomínek a spoustě pozměňovacích návrhů by se dalo říci, že MŽP dosáhlo široké shody u všech subjektů, kterých se tato těžká legislativa týká. Bohužel tomu tak není.

Průmysl, zastoupený Svazem průmyslu ČR a Hospodářskou komorou ČR, obce a města se musí shodnout, přitom mají vlastně úplně protichůdné požadavky. V několika bodech. Tím nejzásadnějším jsou ale poplatky za skládkování resp. jejich výše. Zatímco průmysl požaduje razantní zvýšení, obce jsou dlouhodobě proti.

Důkazem toho je i korespondenční hlasování Svazu měst a obcí ČR, které proběhlo minulý měsíc, a kde se de facto obce a města odklání od shody a vyzývají dotčené resorty ke změně v oblasti výše poplatku:

„Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR při vědomí nutnosti ČR reagovat na novou odpadovou legislativu EU (tzv. cirkulační balíček) a snaze nastavit dlouhodobě udržitelné a předvídatelné odpadové hospodářství v ČR, a to ve vzájemné spolupráci měst, obcí, krajů, státu a soukromého sektoru zejména z oblasti materiálového a energetického využití komunálních odpadů,

I. revokuje

přijaté usnesení Předsednictva Svazu přijaté 13. korespondenčním hlasováním Předsednictva Svazu,

II. navrhuje

a) max. výši skládkovacího poplatku 1 650 Kč / 1 tunu za směsný komunální odpad v roce 2030;

b) zavedení motivační třídicí slevy ze skládkovacího poplatku tak, aby bylo více pásem pro dosažení kvóty vytříděných odpadů v obci, za které je možné získat úlevu na skládkovacím poplatku, protože současně navrhovaný způsob je příliš drastický a nemotivační, protože při nedosažení vysokého procenta třídění, ačkoliv progrese třídění v obci je výrazná, nezíská obec vůbec žádnou úlevu na skládkovacím poplatku (tzv. „rychlá smrt“);

III. vyzývá

vládu a věcně příslušné rezorty Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu k nastavení takových administrativních a ekonomických nástrojů, které budou motivovat občany a obce k ekonomicky a současně ekologicky žádoucímu nakládání s odpady, např. bonifikace ekologických výrobků ve veřejných zakázkách, snížené sazby DPH na ekologicky šetrné výrobky apod.;

IV. doporučuje

městům a obcím, aby vzájemně dlouhodobě spolupracovaly na vytváření efektivních systémů sběru, třídění odpadů a jejich následném materiálovém a energetickém využití, a to i ve spolupráci se soukromým sektorem, který je nositelem technologií a know-how (tj. Principy meziobecní spolupráce a podpora regionální a lokální ekonomiky).“

Pozn. red.: Text je výňatkem z dokumentu SMO ČR Přijaté usnesení v rámci 14. korespondenčního hlasování Předsednictva SMO ČR z 22. 5. 2020

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy