Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Odpadová legislativa České republiky

| autor: Hana Tomášková| zdroj: konference Odpadové hospodářství měst a obcí v praxi0

zakon2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Informace o schválených zákonech, změnách i připravovaných vyhláškách shrnul Mgr. David Surý, náměstek pro řízení sekce ochrany životního prostředí MŽP na konferenci Odpadové hospodářství měst a obcí v praxi pořádané společností Vida conference.

Nová odpadová legislativa – schválené zákony

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - odklon od skládkování – důraz na recyklaci odpadů
  • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností – odpovědnost výrobců, fungování kolektivních systémů, ekomodulace
  • Novelizovaný zákon č. 477/2001 Sb., o obalech – zákon č. 545/2020 Sb. – recyklace a využití obalových odpadů, ekomodulace
  • Novelizovaný zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích – nastavení plateb za KO

- Účinnost od 1. ledna 2021

  • Zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
  • Zákon č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Omezení uvádění na trh, značení plastových výrobků, osvěta, odpovědnost výrobců, finance pro obce – úhrada nákladů vynaložených na úklid odpadu z daných vybraných plastových výrobků.

- Účinnost od 1. října 2022

- Prováděcí předpisy v procesu přípravy

Nová odpadová legislativa – cíle

  • Recyklace komunálních odpadů: 55% v roce 2025, 60% v roce 2030, 65% v roce 2035.
  • Skládkování: 2030 – zákaz skládkování využitelných odpadů, 2035 – nejvýše 10 % komunálních odpadů.
  • Energetické využití komunálních odpadů: 2035 nejvýše 25 %. Pokud bude skládkování nižší než 10 %, může být energetické využití úměrně vyšší.

Recyklace obalových odpadů:

Spury MZP

Nová odpadová legislativa – změny:

Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- Proběhlo vypořádání MPŘ

- Zmírnění zákazu skládkování spalitelných nebezpečných odpadů. Dočasné prodloužení možnosti ukládat na skládku z důvodu nedostatečné kapacity koncových zařízení

- Umožnění dalšího využívání kalů z ČOV kategorie II na zemědělské půdě

- Zahrnutí zemin a přírodního kameniva do podmínek přechod odpad-neodpad v § 83

- a další

Připravované vyhlášky:

Vyhláška o palivech

- prošla MPŘ

- bude upravena na základě obdržených připomínek a jednání– paliva z odpadů budou spalována v zařízeních v režimu tepelného zpracování odpadu

Vyhláška o asfaltových směsích

- do konce roku 2023

- budou stanoveny stejné požadavky jako ve vyhlášce 130/2019 Sb., podle které se postupuje do konce 2023

- pouze vyjasnění limitů na obsah PAU v penetračním makadamu

Další vyhlášky pro přechod odpad-neodpad

- do konce roku 2024

- připraví MŽP společně s MPO

- pro vybrané stavební a demoliční odpad (beton, cihly atd.), případně další odpadové toky

Připravované zákony:

Zákon o zálohování

- MŽP na základě kulatých stolů k povinnému zálohování PET lahví a nápojových plechovek aktivně připraví návrh obecného zákona o zálohování

- Umožní zálohování nejen obalů, ale i dalších výrobků

- Prvotní návrh v průběhu 2023

- Přispěje k naplňování cílů Cirkulárního Česka 2040 a POH ČR

Dvoudenní konference Odpadové hospodářství měst a obcí v praxi proběhla 30. 11. a 1. 12. 2022.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert