Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Konference VODA a SUCHO, řešila se odolnost měst proti změnách klimatu i nedostatek zdrojů

| autor: Hana Tomášková0

Konference VODA a SUCHO, řešila se odolnost měst proti změnách klimatu i nedostatek zdrojů

Voda je tak cenná komodita, že bychom se měli zamyslet, jestli ní správně hospodaříme,“ uvedla konferenci Míla Veselá z pořádající agentury Top Expo.

Úvodního slova se ujímá ministr životního prostředí Richard Brabec. „Po přešlapování před několika lety dnes česká vláda a mnoho dalších institucí berou otázky sucha jako velmi závažné,“ upozorňuje Richard Brabec. Zároveň dodává, že otázky klimatické změny, sucha a dopadu nedostatku vody na Českou republiku se objevují na prvních místech toho, co lidi zajímá. Proto je třeba, aby byla veřejnost o skutečném stavu informována komplexně.

Já považuji za největší přednost, že dnes se bere otázka sucha jako celospolečenský problém,“ říká Richard Brabec. Pro hledání opatření v boji se suchem vidí jako zásadní spojit se a připravit adaptaci na změnu klimatu. V rámci Národní koalice pro boj se suchem jednají politici i odborníci na základě reálných otázek a problematiku sucha a nedostatku vody řeší jako celek i v rámci meziresortní spolupráce.

Jedním z hlavních zdrojů pitné vody v České republice jsou vody srážkové. „Podzemní vody jsou těžko obnovitelné a je to běh na dlouhou trať,“ poznamenává Aleš Kendík, náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství se zaměřuje na posílení povrchových zdrojů, budování dalších vodních zdrojů, malých nádrží, obecních rybníků atd. „Za poslední dva roky proběhla obnova téměř 400 malých zdrojů, které zadržují vodu v krajině. To chceme podporovat i nadále,“ vysvětluje Aleš Kendík. „Přál bych si, abychom, když jsme na střeše Evropy, z toho udělali výhodu a byli zásobníkem těchto dešťových srážek a udrželi je u nás na co nejdelší dobu.“

Musí dojít k aktualizaci celorepublikové koncepce zásobování obyvatel pitnou vodou. Problémy se zásobami vody mají obce, které jsou napojeny na mělké zdroje vody. Výstupy ukazují, že bude třeba v horizontu 10-15 let téměř 30 miliard Kč. Investice budou směřovány například do propojování velkých vodárenských systémů nebo vybudování infrastruktury obcí, které nemají možnost napojit se na velký zdroj.

V současné době nejsme nijak zásadně omezováni ve spotřebě vody a tuto situaci vnímáme všichni jako naprostou samozřejmost. Omezení se v minulých letech týkala jen velmi malého počtu obyvatel. „Pokud chceme udržet komfort, který máme, musíme tomu jít všichni naproti. Nemusíme nijak razantně omezovat spotřebu vody. Kdyby došlo k dramatickému snížení objemu vody, bude velmi problematické zajistit její hygienizaci,“ varuje Aleš Kendík.

O nových technologiích ve vodárenství promluvil Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky a robotiky ČVUT. Představil koncepci průmyslu 4.0, respektive společnosti 4.0, která propojuje virtuální svět se světem reálným. „Metody a nástroje, které jsou k dispozici, by bylo dobré využívat i při problémech se zdroji vody,“ navrhuje Vladimír Mařík, „jsou připraveny i na modelování v širším slova smyslu – třeba na modelování klimatických změn.“

Díky suchu se začalo mluvit i o problematice zásobování obyvatel pitnou vodou.Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky upozorňuje:  Máme cca 2800 provozovatelů vodovodů, 50 největších zásobuje 85 % obyvatel. Taktéž ztráty vody z vodovodní sítě se snížily na 15 %. Dopad na zásobování obyvatel je relativně malý.“ Je potřeba uvolnit prostředky pro starosty a zajistit vodní rezervy pro obce, které jsou závislé na mělkých vodách. Musí se nakoupit velké cisterny, ze kterých budou obce případně zásobovány vodou. 

Konference je součástí cyklu „Bezpečnost kritické infrastruktury“ a koná se v rámci programu Smart Community 2019 pod záštitou premiéra ČR Andreje Babiše, předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, ministra zemědělství Miroslava Tomana, ministra životního prostředí Richarda Brabce a dalších. Odborné přednášky se zabývaly tématy jako jsou negativní dopady sucha a nedostatek vody ve světě i v ČR, využití "šedých" vod nebo chytré technologie ve vodárenství.

Foto: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologieMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ