Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Od března se musí značit žárovky pouze novými energetickými štítky: označení A++ či A+ končí

0

zarivka
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

S koncem února uplynulo přechodné období, během kterého bylo možné prodávat světelné zdroje s „plusovými“ štítky označujícími třídu energetické spotřeby. Od 1. března už nelze žárovky se starými štítky prodávat, poskytovat ani vystavovat.

Používání plusových znamének na štítcích označujících energetickou třídu elektrozařízení definitivně skončilo koncem letošního února. Označení A++ či A+ z etiket mizí a nahrazují jej kategorie ve škále A až G.

Evropský energetický štítek se užívá více než 25 let. S tlakem na nižší spotřebu se ale původní škála s několika „+“ stala časem nepřehlednou a pro spotřebitele matoucí.

„V současnosti vyráběné LED žárovky jsou velmi úsporné a velká část by spadala do kategorií A++. Proto bylo přistoupeno ke změně značení, které je pro spotřebitele přehlednější. Mohou tak snadněji rozlišit energetickou náročnost,“ vysvětluje Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu.

Nové štítky byly od roku 2021 během přechodného období postupně zaváděny v závislosti na druhu elektrozařízení. Podmínky se lišily podle toho, jestli se jednalo o chladničky a mrazáky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory a monitory anebo světelné zdroje.

Protože legislativa není vždy jednoduchá a neustále se vyvíjí, připravil EKOLAMP pro výrobce osvětlení přehled povinností v souvislostech. Problematiku označování světelných zdrojů energetickými štítky shrnuje také následující rozhovor se Zuzanou Adamcovou.

Odkdy musí výrobci světelných zdrojů označovat své výrobky novými energetickými štítky?

Tato povinnost pro ně platí od 1. září 2021, po tomto datu už výrobci museli dodávat k distribuci světelné zdroje označené pouze novými štítky.

Zmiňovali jsme výrobce, liší se ale nějak povinnosti pro distributory a prodejce?

Na distributory a prodejce se vztahovalo přechodné období, během kterého ještě mohli prodávat světelné zdroje se starými energetickými štítky. Toto přechodné období však skončilo 28. února a nyní již musí být světelné zdroje při prodeji opatřeny pouze novými štítky. U skladových zásob je pak možné staré štítky přelepit novými.

Jak je to přesně s tím přelepováním?

Staré štítky musí být přelepeny, pokud výrobky budou v prodeji po 28. únoru 2023. Povinnost přelepit štítky má v tomto případě distributor.

Světelný zdroj musí být přelepen novým energetickým štítkem na místech, kde je vystaven nebo nabízen zákazníkovi k prodeji, tedy v prodejně či ve veřejném skladě. V praxi tedy musí distributor přelepit světelné zdroje ještě před jejich uložením do regálů.

Co se týká samotných nálepek, tak ty si distributoři, maloobchodníci a další prodejci mohou vyžádat u výrobců, kteří jim je musí dodat v tištěné podobě jako nálepky stejné velikosti jako stávající štítky.

Vztahují se povinnosti označování novými energetickými štítky také na svítidla?

Na některá svítidla ano. Od 25. prosince 2019 byly sice zrušeny energetické štítky určené pro svítidla, to ale neznamená plošné zrušení povinnosti označování svítidel novými štítky. Pokud je ve svítidle napevno zabudovaný světelný zdroj, který nelze vyjmout, tak se štítkem označí právě svítidlo.

A u svítidel obsahujících vyjmutelný světelný zdroj?

V takovém případě nemusí výrobce opatřovat výrobek a ani jeho světelný zdroj energetickým štítkem. Má ale povinnost identifikovat v technické dokumentaci výrobku světelný zdroj, který obsahuje, včetně třídy energetické účinnosti.

EKOLAMP pro výrobce osvětlení připravil přehled povinností v souvislostech n tomto odkaze: https://www.ekolamp.cz/data/web/download/energeticke-stitky-20230228.pdf

ekolamp

Na štítku je nyníškála A až G, označení A+ či A++ zde již nenajdeme. Štítek je propojen s novouevropskou databází produktů přes QR kódy. Databáze poskytuje dodatečné informace ke všem produktům, které mají energetický štítek. Je určena pro nakupující, prodejce i orgány dohledu nad trhem.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy