Reklama

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Nejčastějšími důvody, proč domácnosti vyhazují potraviny, je fakt, že se jídlo zkazilo nebo se všechno nespotřebovalo. Tomu můžeme zabránit správným skladováním a vařením s využitím všech surovin.
Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. Zabránit plýtvání můžeme všichni, protože nejvíc vyhazujeme právě v našich kuchyních.
S cílem podpořit třídění a recyklaci baterií projela Českou republiku od východu na západ Recyklojízda – tříčlenná skupinka cyklistů na elektrokolech. Během 10 dní navštívila 25 měst, najela 786 kilometrů a od občanů, zástupců měst a škol vybrala 2 467 kg baterií. Všechny předá k recyklaci.
Každý rok se celosvětově vyhodí 1,3 miliardy tun jídla. V Evropské unii jsou to domácnosti, které mají na svědomí přes 40 % všech potravin, které skončí v odpadcích.
Módní průmysl patří mezi významné znečišťovatele životního prostředí. Udržitelná móda, tzv. „slow fashion“, se tak dostává do popředí zájmu nejen ve světě, ale i v České republice.
Institut tzv. rozšířené odpovědnosti výrobce má za úkol zajistit zejména ochranu životního prostředí a trvale udržitelný růst. Odpovědnost výrobce je v tomto případě „rozšířena“ z období, kdy spotřebitel výrobek užívá, také na období, kdy výrobek již dosloužil a ve kterém se ho chce dosavadní...
Celostátní soutěž obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici 2018“ zná své vítěze. V rámci konference Odpady a obce 2019 výsledky odtajnili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže.
Za projektem Vratné misky stojí stejní lidé, kteří v českých městech zavedli Otoč kelímek. Vyzkoušet si ho mohou lidé v Olomouci, Praze, Brně, Hradci Králové a Plzni.
Vedení obcí má přímý vliv na míru třídění odpadů ve své obci. Vhodně zvolenou osvětou a dostupnými místy zpětného odběru lze zajistit zvýšený zpětný odběr elektroodpadu.
Pomalá móda vznikla v reakci na tzv. rychlou módu. Slow fashion klade důraz na řemeslnou dovednost, kvalitu a tradici s respektem k biodiverzitě a lidským právům.

PARTNEŘI