Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obec zřídila kompostárnu. Lze použít přijatý bioodpad pro výpočet cíle obce?

| zdroj: Ing. Petr Šulc, sfe consulting s.r.o.0

listi2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pexels

Obce zřizují kompostárny pro zužitkování veřejné zeleně, listí apod. Pro možnost zahrnout množství přijatých rostlinných zbytků pro výpočet cíle obce záleží na tom, jaký typ kompostárny obec zvolila.

Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna není odpadovým zařízením ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Proto se na její vybavení nevztahují podmínky stanovené v §3 vPNO. Nemusí mít proto evidenci příjmu rostlinných zbytků a výdeje kompostu stanovenou vážením, ale lze jej stanovit odborným odhadem. Lze vyjít i z údajů objemové hmotnosti BRKO (malá sídla 500-700 kg/m3, velká sídla 400-600 kg/m3*). Údaje o množství přijatých rostlinných zbytků jsou důležité zejména z provozních důvodů – řízení kompostovacího procesu.

Hlášení

Provozovatel kompostárny podává hlášení o zpracovaných rostlinných zbytcích dle přílohy č. 35 vPNO a obec je uvádí v příloze 13, listu 5 tabulce 7 vPNO. Příloha č. 35 bude obsahovat údaje o hmotnosti přijatých rostlinných zbytků jednotlivě za všechny obce, které komunitní kompostárnu užívají, v příloze č. 13 list5 tabulka 7 vPNO bude obsahovat pouze údaje vztahující se k obci, podávající roční hlášení. Protože se při komunitním kompostování nejedná o nakládání s odpadem, není možné množství přijatých rostlinných zbytků zahrnout pro výpočet cíle obce dle §59 odst. 3 (výpočet je stanoven v příloze č. 18 vPNO).

Malé zařízení pro nakládání s BRO

V případě, že by obec provozovala tzv. malé zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (§64 zákona o odpadech), nemusela by být kompostárna vybavena zařízením ke zjišťování hmotnosti, neboť §3 odst. 3 vPNO připouští provozovat tento typ zařízení bez váhy, ale v provozním řádu musí být jednoznačně popsán způsob zjišťování hmotnosti přijatých odpadů od jednotlivých dodavatelů odpadů.

Standardní kompostárna

Standardní kompostárna pak musí být vybavena zařízením ke zjišťování hmotnosti stejně jako jakékoli jiné stabilní zařízení pro nakládání s odpady (§3 odst. 3 vPNO).


Zdroj: * Publikace BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ, Pavel Zemánek a kol., VÚZT, v.v.i., Praha, 2010

Použité zkratky:

vPNO – vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema