Reklama

10. 2. 2020  |  Téma  |  Autor: Hana Tomášková

Obavy starostů kvůli zálohování PET lahví sílí

Otevřený dopis ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi zaslalo 49 členských obcí Dobrovolného svazku obcí a společnosti Technické služby Malá Haná. Starostové zde vyjadřují obavy ze zálohování PET lahví.

I když Dobrovolný svazek obcí a společnosti Technické služby Malá Haná ví, že Ministerstvo životního prostředí zálohování zatím nepodporuje, tak se obává, aby nepodlehlo tlaku neznalé veřejnosti nebo předvolebním slibům politických stran a nezměnilo stanovisko.

Jak uvádí Olga Dočkalová, starostka obce Sudice a jednatelka společnosti TS MH a Zdeněk Toul, starosta obce Borotín a předseda Dobrovolného svazku obcí TS MH, veřejnosti je v poslední době prezentována pouze část informací týkající se zálohování PET lahví. Níže přinášíme souhrnné informace vycházející z tohoto dopisu.

Likvidace obecních prodejen

Zálohování bude mít přímý dopad na občany hned zpočátku. Ovlivní to jejich dosavadní komfort, kdy při třídění PET láhve pouze sešlapali a odnesli k nejbližšímu kontejneru na tříděný plast.

Mnohem větší problémy však systém přinese obcím. Konkrétně malým obecním prodejnám. Ty nebudou schopny zajistit a financovat zázemí pro odebrané PET lahve. Prodejny jsou mnohdy finančně podporovány z obecních rozpočtů či kraje vypisují dotační tituly pro udržení základního vybavení obcí, aby se jim i z tohoto důvodu obce nevylidňovaly a mohly se dále rozvíjet.

Nová legislativa

Mnoho obcí a měst reaguje na novou odpadovou legislativu a využívá dotace k pořízení nádob na tříděné odpady a zavádí intenzivní systémy třídění odpadu. Zavádění těchto systémů je náročné, ale posouvá odpadové hospodářství směrem ke zvýšené produkci tříděných odpadů a snížení objemu směsného komunálního odpadu.

Čerpáním dotací na nádoby se obec zavazuje ke zvýšení třídění a k plnění tzv. indikátorů. PET lahve dnes tvoří průměrně 20 – 25 % objemu vytříděného plastového odpadu. Při zavedení zálohování nebudou obce schopny těchto indikátorů dosáhnout a budou tedy muset dotace vrátit.

Co takhle podpořit raději technologie na zpracování vytříděných materiálů?

Zavedení celého systému zálohování by mělo, podle dostupných informací, vyjít přibližně na 4 mld. Kč. Již dnes se vytřídí zhruba 80 % z celkové produkce PET lahví. Zálohování by navýšilo objem o zhruba 3 % během několika let.

Opravdu to stojí za to?

Celé znění dopisu najdete zde.

Reakci Ministerstva životního prostředí na tento dopis a problematiku zálohování si budete moci přečíst zítra.

 

Foto: ilustrační/ redakce archiv/ pixabay

 

 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI