Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nulový odpad: Municipality jako příklad prevence vzniku odpadu

| autor: Hana Tomášková0

jihlava22
zdroj: Ilustrační foto/ Wikimedia Commons

Jihlavský magistrát jako organizace se dlouhodobě snaží předcházet vzniku odpadu. Svým přístupem inspiruje další instituce veřejné správy, firmy i veřejnost. Město klade velký důraz na osvětu a komunikaci s občany.

Zelené úřadování

Zelené úřadování zahrnuje pořizování zboží a služeb, které minimalizují nepříznivé dopady na životní prostředí. Patří sem například oboustranný tisk či přímo digitalizace dokumentů.

„Základním předpokladem je elektronizace maximálního množství dokumentů tak, aby nedocházelo k jejich zbytečnému tisknutí.Ze stejného důvodu minimalizujeme i množství tištěných materiálů. Na webu máme k dispozici v elektronické podobě mnoho materiálů, které na vyžádání umíme školám či jiným subjektům vytisknout, nečiníme tak však zbytečně. Stejně tak propagační materiály a předměty města vybíráme tak, aby se z nich obratem nestal nechtěný dar končící v odpadu,“ říká Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy.

Voda bez obalu

Magistrát svým příkladným přístupem působí na jiné úřady, společnosti i jednotlivce. Jedna z nejsnazších cest, jak netvořit odpad, je využívání kohoutkové vody. Potvrzuje to i Katarína Ruschková: „Samozřejmostí je používání skleněných lahví, do nichž plníme kvalitní jihlavskou vodu místo nákupu balené vody v plastových lahvích.“

Magistrát tak nemusí řešit, kam dále s PET lahvemi. Voda z vodovodu je kvalitní a je neustále k dispozici.

Zelené nakupování

Téměř čtvrtinu hrubého domácího produktu v České republice tvoří nákupy v rámci veřejného sektoru. Jde tedy o velmi silnou nákupní sílu, jejíž vliv by měl být využit i v oblasti předcházení vzniku odpadu.

Zelené veřejné zakázky jsou již zakotveny v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., kdy k zásadám zadávání veřejných zakázek patří environmentálně odpovědné hledisko.

„Množství vznikajícího odpadu se snažíme minimalizovat i při investičních akcích města například vyrovnanou bilancí hmot již při projektové přípravě staveb, je-li to možné,“ přibližuje Katarína Ruschková komplexnost prevence vzniku odpadu.

Projekty na předcházení vzniku odpadu v Jihlavě

„Kromě besed na úřadě, ve školách či jiných setkáních s veřejností se snažíme i o projekty, které konkrétně pomůžou předcházet vzniku odpadu. Inspiraci, rady a informace lze najít nastránkách města, kde jsou pohromadě i všechny ostatní informace týkající se odpadového hospodářství,“ uvádí vedoucí odboru životního prostředí.

Pro občany je důležité, aby potřebné informace nalezli pohodlně a najednou. Pro lepší orientaci zvolilo město jednotnou grafiku, kterou využívá vždy, když s občany komunikuje o odpadech.

Komunikace probíhá přes články v novinách, kde jsou občané informováni o aktuální problematice odpadového hospodářství. Dále je velký prostor věnován osvětě. Odpadům se věnuje i pravidelné okénko Víte, že… nebo dokonce komiks.

V rámci zero waste distribuuje město plakáty do škol, ovšem – omezeně a jen na vyžádání, aby nevznikal odpad. Kontakt s veřejností probíhá i prostřednictvím akcí jako jsou Dny Země, kulaté stoly, besedy, Rada seniorů, školy apod.

Veřejnost může dále komunikovat s městem prostřednictvím webu města, Facebooku, Instagramu nebo Youtube kanálu města.

Textilní sáčky a tašky

„Z jednotlivých projektů bych zmínila například šití textilních pytlíků na ovoce a zeleninu ze starých záclon odevzdaných veřejností, či textilních pytlíků na chléb a pečivo, na kterém jsme spolupracovali s neziskovými organizacemi, textilní průmyslovkou, či věznicí. Město má své textilní tašky s nápisem „moje taška nešustí“, upozorňující na nutnost nepoužívání igelitových tašek,“ vyjmenovává vedoucí odboru životního prostředí jednotlivé aktivity.

Kompostéry

„Předcházením vzniku odpadu je i distribuce dotovaných kompostérů, které rovněž odkloní bioodpad končící v hnědých, a v horším případě dokonce černých, popelnicích,“ upozorňuje Ruschková.

Jihlava nevyužívá plastové kompostéry, protože nechce podporovat zbytečné vytváření odpadu. Kompostéry jsou dřevěné a jsou vydávány občanům za poplatek 150 Kč. Město razí teorii, že služeb a produktů, které občan dostane zdarma, si veřejnost neváží.

Vratné kelímky

„Stejně tak na všech akcích města a jeho organizací jsou využívány vratné kelímky, které kromě minimalizace odpadu jsou i krásnou propagací tradičních akcí a turistických zajímavostí města,“ zdůrazňuje Katarína Ruschková.

Re-use

Re-use centrum je místo, kde lidé mohou zdarma odložit věci, které jsou funkční, ale pro majitelé již nepotřebné.

„Obyvatelům nejbližší a velmi hojně využívané je naše re-use centrum ve sběrném dvoře, které provozujeme již delší dobu. K němu ale letos po prázdninách přibyla i volně přístupná re-use skříň na největším jihlavském sídlišti. Nejenže je obyvateli využívaná, ale je i sama o sobě příkladem cirkulární ekonomiky, neb je sestavena z textilního kompozitu, tedy materiálu vyráběného z textilu a fólií odevzdaných do kontejnerů na tříděný odpad. Spolupracujeme i s Diakonií Broumov, jejíž pracovníci mají ve městě velkoobjemový kontejner, a navíc pravidelně 2× ročně zajišťují i sběr věcí do vagónu, na který si obyvatele už zvykli a vždy se takto podaří vybrat velké 10–15 tun věcí, které ještě poslouží, ale jinak by skončily v odpadu,“ doplňuje Ruschková.

Pokud už odpad vznikne, musí být důkladně vytříděn

Třídění odpadů je nutné z ekologického i ekonomického pohledu (zvláště s ohledem na blížící se změny poplatků za skládkování). „Naší snahou je žít tak, abychom množství vznikajícího odpadu minimalizovali a musí-li už nějaký vzniknout, snažíme se poskytnout lidem podmínky k tomu, aby ho mohli vytřídit. Díky třídící lince, kterou v Jihlavě máme, pak věříme, že maximum vytříděného odpadu najde i další využití,“ uzavírá Katarína Ruschková.


Máte dotazy k danému tématu? Můžete se obrátit na odborníky prostřednictvím naší Poradny:

Poradna3.png


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert