Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nový odpadový zákon v kostce

| autor: Hana Tomášková0

Nový odpadový zákon v kostce

Cíl pro recyklaci komunálních odpadů (recyklační cíle):

2025:         55%
2030:         60%
2035:         65%

Situace v roce 2035:

Podle návrhu by na skládky mělo být uloženo pouze 10 a méně % komunálních odpadů, tedy cca. 500 tis. tun.

Recyklovat se bude 65 % komunálních odpadů, tedy cca. 3,8 mil. tun.

Energeticky využívat se bude 25 % komunálních odpadů, tedy cca. 1,5 mil. tun.

Poplatky za skládkování:

Návrh poplatku za ukládání odpadů na skládky v ČR:

Nová povinnost třídění pro obce:

Je navrženo povinné třídění textilu od roku 2025.

Třídící cíle:

Obce budou plnit nastavený cíl pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek (třídící cíle):

2025:      60 %
2030:     65 % 
2035:     70 %

Nejedná se o recyklační cíle, protože obce samy o sobě nerecyklují.

Třídící sleva:

Rok                 

Minimální podíl třídění

2019

35 %

2020

45 %

2021

55 %

2022

60 %

2023

65 %

2024

70 %

2025

70 %

2026

70 %

2027

75 %


Při dosažení cílů pro oddělené soustřeďování recyklovaných odpadů bude obec platit za komunální odpad jako za zbytkový odpad, tedy cca. 500 - 700 Kč/ t.

Do odděleně soustřeďovaných složek se započítává: papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelné odpady.

Výpočtový vzorec stanoví vyhláška MŽP.

Poplatky za komunální odpad:

Pro přehlednost jsou nově sjednoceny v jednom zákoně. Poplatky za komunální odpady budou upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích. Nebude možnost výběru úhrady od občana na základě smlouvy.

Obce budou mít možnost zvolit ze dvou poplatků.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – stávající paušální poplatek podle zákona o místních poplatcích, zvýšení maximální úrovně na 1200 Kč.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – PAYT, hmotnost nebo objem


Foto: zdroj Canva/ Pixabay
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ