Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nový odpadový zákon v kostce

| autor: Hana Tomášková0

Nový odpadový zákon v kostce

Cíl pro recyklaci komunálních odpadů (recyklační cíle):

2025:         55%
2030:         60%
2035:         65%

Situace v roce 2035:

Podle návrhu by na skládky mělo být uloženo pouze 10 a méně % komunálních odpadů, tedy cca. 500 tis. tun.

Recyklovat se bude 65 % komunálních odpadů, tedy cca. 3,8 mil. tun.

Energeticky využívat se bude 25 % komunálních odpadů, tedy cca. 1,5 mil. tun.

Poplatky za skládkování:

Návrh poplatku za ukládání odpadů na skládky v ČR:

Nová povinnost třídění pro obce:

Je navrženo povinné třídění textilu od roku 2025.

Třídící cíle:

Obce budou plnit nastavený cíl pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek (třídící cíle):

2025:      60 %
2030:     65 % 
2035:     70 %

Nejedná se o recyklační cíle, protože obce samy o sobě nerecyklují.

Třídící sleva:

Rok                 

Minimální podíl třídění

2019

35 %

2020

45 %

2021

55 %

2022

60 %

2023

65 %

2024

70 %

2025

70 %

2026

70 %

2027

75 %


Při dosažení cílů pro oddělené soustřeďování recyklovaných odpadů bude obec platit za komunální odpad jako za zbytkový odpad, tedy cca. 500 - 700 Kč/ t.

Do odděleně soustřeďovaných složek se započítává: papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelné odpady.

Výpočtový vzorec stanoví vyhláška MŽP.

Poplatky za komunální odpad:

Pro přehlednost jsou nově sjednoceny v jednom zákoně. Poplatky za komunální odpady budou upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích. Nebude možnost výběru úhrady od občana na základě smlouvy.

Obce budou mít možnost zvolit ze dvou poplatků.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – stávající paušální poplatek podle zákona o místních poplatcích, zvýšení maximální úrovně na 1200 Kč.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – PAYT, hmotnost nebo objem


Foto: zdroj Canva/ Pixabay
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM