Nová odpadová legislativa vstoupí v život v lednu 2021. Ptáme se MŽP: A co prováděcí předpisy?

| autor: Hana Tomášková0

kontejnery022.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Nová odpadová legislativa nabývá účinnosti od 1. ledna 2021. Přináší řadu změn, které se podstatným způsobem dotknou systému nakládání s odpady v obci.

V jakém stadiu jsou nyní prováděcí předpisy? Budou mít obce dostatek času a prostoru připravit se na změny?

Odpovědi na otázky přináší Ondřej Charvát z Ministerstva životního prostředí:

V souvislosti s novou legislativou pro odpady, výrobky s ukončenou životností a obaly připravujeme celkem šest vyhlášek.

K zákonu o odpadech budou tři prováděcí předpisy: vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení jejich nebezpečných vlastností, vyhláška k asfaltovým směsím, vyhláška k nakládání s odpady.

K zákonu o výrobcích s ukončenou životností budou dvě vyhlášky: vyhláška k autovrakům a k elektroodpadům.

K novela zákona o odpadech bude jedna prováděcí vyhláška.

Pět z nich jsme již poslali minimálně do meziresortního připomínkového řízení, to znamená, že dotčené subjekty již měly možnost se s obsahem prováděcích předpisů seznámit. Vyhláška o Katalogu odpadů je již po projednání na Legislativní radě vlády.

Prioritou MŽP je projednat prováděcí předpisy co nejdříve, aby všechny subjekty znaly i veškeré podrobnosti související s novou legislativou. Zároveň jsme dali do vyhlášek přechodná období, která umožní se v dostatečném čase požadavkům přizpůsobit.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.