Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nová odpadová legislativa přináší obcím možnosti, jak řešit černou skládku

| autor: Hana Tomášková0

cerna_skladka2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Odpadový zákon ukládá povinnosti vlastníkovi nemovitosti a zároveň umožňuje odstranit černou skládku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Co je černá skládka

Za černou skládku, lze označit místo, kde jsou v rozporu se zákonem ukládány odpady a osoby, které na tato místa odpady uložily, nejsou známy, resp. jsou jen velmi obtížně zjistitelné. Typickým příkladem jsou bohužel všem dobře známá odlehlejší místa v okolí obcí, na kterých jsou odkládány nejrůznější druhy nejčastěji komunálního odpadu.

Černá skládka a legislativa

Nejdůležitějším předpisem nové odpadové legislativy je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

„Za jeho hlavní přínos lze z pohledu obcí považovat úpravu toho, jak mají obce postupovat, když samy na odstranění černých skládek nemají dostatek financí. Nová úprava se zaměřuje na časté situace, kdy není znám původce černé skládky, které dosavadní úprava nijak speciálně neregulovala. V této souvislosti ukládá některé povinnosti vlastníkům pozemků,“ upozorňuje Kristýna Zahálková z právní poradny Frank Bold.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností neodhalí původce černé skládky, může k odstranění odpadu vyzvat vlastníka pozemku. Jestliže vlastník pozemku odpad neodstraní, nehrozí mu za to žádná sankce.

„Obecní úřad obce s rozšířenou působností mu ale může nařídit, aby na své náklady černou skládku zabezpečil proti dalšímu návozu odpadu. Dle důvodové zprávy se má jednat zejména o jednoduchá opatření – vlastník pozemku může na místo znemožnit příjezd motorovým vozidlům či jej může označit jako nezákonnou černou skládku,“ doplňuje informace Kristýna Zahálková.

Černé skládky je nutné řešit bezodkladně

Smyslem povinnosti vlastníka pozemku oznámit neprodleně zjištění výskytu nelegálně uloženého odpadu na svém pozemku není postih vlastníka, ale zajištění včasného řešení černé skládky. To může zamezit dalšímu návozu odpadu, zabezpečí ochranu vod před případnou kontaminací z uloženého odpadu a ochranu životního prostředí celkově.

„K rychlému odhalování a odstraňování černých skládek má přispět zejména nově zakotvená povinnost vlastníka pozemku černou skládku úřadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví. Ideálním postupem, který zákon přímo předpokládá, je, že odpad hned poté, co je objeven, odklidí ve vzájemné spolupráci obecní úřad obce s rozšířenou působností, vlastník pozemku a obec, na jejímž území se odpad nachází. Tento postup by měl nejen zmírnit dopady na životní prostředí, ale také snížit náklady na odklizení odpadů,“ uzavírá Kristýna Zahálková.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK