Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Národní program Životní prostředí - Bezúročné půjčky na výměnu kotlů

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Národní program Životní prostředí0

Národní program Životní prostředí - Bezúročné půjčky na výměnu kotlů

Příjem žádostí: 6.2.2019 - 29.11.2019 Alokace: 740 000 000  Kč

Na co je příspěvek určen

 1. Předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech – formou zvýhodněné půjčky fyzickým osobám poskytované žadatelem (obcí)

 2. Obcím a městům na realizaci vlastních adaptačních projektů na změnu klimatu a ke snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti, dosahování úspor energie a dalších opatření.

Část podpory je pro žadatele určena na zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů (akceptováno bude zajištění dodavatelem či vlastními pracovníky).

Podrobné podmínky jsou uvedeny v textu výzvy.

Kdo může žádat

Obce, města a městské části v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji

Výše příspěvku

 • Za každou realizovanou výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva splňující podmínky Programu: 150–200 tis. Kč (dle typu).

 • U adaptačních projektů realizovaných obcemi: 80–90 % ze způsobilých výdajů

Alokace

740 milionů Kč

Částka je rozdělena dle jednotlivých krajů:

 • 500 mil. Kč pro žádosti z Moravskoslezského kraje

 • 170 mil. Kč pro žádosti z Ústeckého kraje

 • 70 mil. Kč pro žádosti z Karlovarského kraje

Termíny podání žádostí

 • Zahájení příjmu žádostí: 6. 2. 2019

 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019 (nebo do vyčerpání alokace)

 • Dokončení výměn nevyhovujících kotlů v domácnostech: 31. 12. 2021

 • Dokončení projektů realizovaných žadatelem: 28. 2. 2023

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Karlovarský kraj

Ing. Lenka Lásková, projektová manažerka KP Karlovy Vary, tel.: + 420 359 807 200, email: lenka.laskova@sfzp.cz

Moravskoslezský kraj

Ing. Jana Dvořák, projektová manažerka KP Ostrava, tel.: + 420 595 198 437, email: jana.dvorak@sfzp.cz

Ústecký kraj

Ing. Jana Choutková, vedoucí oddělení Severozápad, tel.: + 420 475 205 598, email: jana.choutkova@sfzp.cz

Vysvětlení některých pojmů:

Kotlíkový specialista“, to je osoba či osoby, které budou pověřeny obcí k zajištění hladkého průběhu celého programu v dané obci.

Kotlíkový specialista má několik rolí:

 • Zjistit zájem o výměnu kotlů mezi občany v obci (nezbytná podmínka pro podání žádosti o podporu);

 • Poskytovat občanům informace o výměnách kotlů, o základních možnostech technického řešení a možných způsobech financování;

 • Pomoci občanům při vyřizování žádostí o dotaci z „kotlíkových dotací“ a „kotlíkové půjčky“.

Kotlíkový specialista nemusí být energetickým specialistou ani autorizovaným projektantem. Program nestanovuje žádná exaktní kvalifikační kritéria „kotlíkového specialisty“, jeho volba je vždy na rozhodnutí konkrétní obce. „Kotlíkový specialista“ by měl mít základní přehled o možnostech a limitech jednotlivých typů zdrojů tepla, mít schopnost naslouchat a komunikovat s lidmi. Každý kotlíkový specialista musí dodržovat etický kodex a být nestranný bez vazby na konkrétní výrobce či dodavatele.

Obec může mít více kotlíkových specialistů, vždy však platí, že uznatelná částka nemůže přesáhnout 10 000 Kč na jednu zrealizovanou žádost za všechny specialisty.

Jeden kotlíkový specialista může zajišťovat agendu více obcí.

Je možná kombinace využití služeb specialisty jako zaměstnance úřadu a dodavatelské firmy, ovšem vždy platí, že uznatelná částka nemůže přesáhnout 10 000 Kč na jednu zrealizovanou žádost za všechny specialisty.

Při vyúčtování obec musí doložit, kolik výměn bylo skutečně zrealizováno a finanční prostředky se budou poskytovat ve výši skutečně zrealizovaných výměn. Ostatní prostředky musí obec při vyúčtování vrátit Fondu.

V případě perfektních žádostí proplácení proběhne do dvou měsíců od podání žádosti.

Dokumenty k výzvě:

Foto: ilustrační/ PixabayKomentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert