Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Napouštět letos bazény? Kdy a za jakých podmínek

| autor: Hana Tomášková0

Napouštět letos bazény? Kdy a za jakých podmínek

Napouštění soukromého bazénu s sebou může přinášet rizika. Situaci komplikuje pandemie koronaviru i nedostatek pitné vody v některých oblastech. Za jakých podmínek lze bezproblémově napustit bazén, radí pracovníci MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., Středočeských vodáren, a.s. a Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.

Markéta Bártová, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.:

Zda napustit soukromý bazén či ne v období velkého sucha si musí každý majitel rozhodnout sám na vlastní zodpovědnost. Záleží totiž také na tom, jestli napouští z vlastního zdroje vody nebo z veřejného vodovodu. Pokud zamýšlí napustit si bazén z veřejného vodovodu, měl by dodržet zásady správného napouštění.

Napouštění větších bazénů nad 20 m3 z vodovodní přípojky je nutné předem oznámit na dispečinku společnosti, prostřednictvím našich zákaznických linek 840 668 668 a 601 276 276.

Napouštění by mělo probíhat pomalu a nejlépe mimo špičku, třeba v noci. Při rychlém a prudkém napouštění bazénů, dochází k nárazovým změnám hydraulických poměrů ve vodovodní síti. To způsobuje uvolňování usazenin z vnitřních stěn vodovodního potrubí a dochází k zakalení vody. Vodovodní kohoutky je dobré otevřít pouze „napůl“.  Kromě zakalení vody, může dojít i k poklesu tlaku v síti a tyto problémy se mohou současně projevit i u jiných odběratelů. Majitel bazénu si tak silným proudem vody může nejen napustit zakalenou vodu přímo do bazénu, ale navíc může způsobit zakalení vody i svým sousedům.

V případě nedostatku vody však může provozovatel veřejného vodovodu požádat vodoprávní úřad o dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu. Následně pak obce, kterých by se toto opatření týkalo, by musely vydat opatření obecné povahy, kterým by dočasně omezily užívání pitné vody z veřejného vodovodu. Z veřejného vodovodu je pak většinou zakázáno napouštění bazénů, zalévání zahrad, umývání aut, apod.

Lenka Kozlová a Pavel Pobříslo, Středočeské vodárny, a.s.:

Vlastníci bazénů mohou dopustit vodu z běžného vodovodu, to má ale svá pravidla. Domovní bazén, který se bude doplňovat prostřednictvím vodovodní přípojky, doporučujeme napouštět pomalu a mimo období špičkové spotřeby vody. Tím se předejde k zakalení vody způsobené zvýšenou rychlostí proudění pitné vody v potrubí a problémům s dodávkou vody. Dobrým měřítkem optimální rychlosti vody při napouštění bazénu je takový proud, který napustí desetilitrové vědro za více než tři minuty.

Dalším problémem spojeným s napouštěním bazénů pomocí přípojky ve špičce může být v některých lokalitách pokles tlaku ve vodovodním řadu, který se pak negativně projeví i u dalších odběratelů. Časovým obdobím s nejmenší spotřebou vody jsou noční hodiny.

Vodohospodáři doporučují napouštění bazénů předem konzultovat se zaměstnanci centrálního dispečinku na tel. čísle 840 121 121 nebo 602 128 127, kde budou předem upozorněni na případný nadměrný odběr.

Oblíbené napouštění bazénů prostřednictvím cisteren, které běžně nabízejí Středočeské vodárny, a.s. (SVAS), letos lidé nemohou využít v plném rozsahu. Důvodem je především dovoz vody cisternami do míst s akutním nedostatkem pitné vody. Jedná se o individuální domovní nádrže nebo studny a v závislosti na kapacitních možnostech lze případně zavést vodu i do bazénů. Dovoz vody je nutné objednávat na kontaktníma mailu cisterny@svas.cz.

Milan Koníř, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.:

Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.

Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava.

Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o tuto službu každoročně výrazně stoupá – loni se téměř zdvojnásobil.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.

Službu lze objednat přes bezplatnou zákaznickou linku nebo je možné využít poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.

Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi od března epidemií nového typu koronaviru. Služba bude poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě rukavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ