Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. Na přípravu a spolufinancování projektů vyčlenilo 58 milionů korun

| zdroj: MŽP0

MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. Na přípravu a spolufinancování projektů vyčlenilo 58 milionů

„MŽP se snaží českým žadatelům z programu LIFE nabídnout maximální podporu. Národní výzva je jedním z opatření, které se v posledních letech výrazně osvědčilo. Došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy a následně i do výzvy evropské,“říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Novinkou pro letošní rok v národní výzvě je možnost spolufinancování i pro partnery předkládaných projektů. Ti mohou nově získat podporu ve výši 20 % z celkových způsobilých nákladů partnera až do výše 1 milion korun na jeden projekt. Další pozitivní změnou je navýšení podpory pro konečné příjemce na 20 % z celkových způsobilých nákladů projektu.Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE.

Díky projektům LIFE se v minulosti podařilo například zvýšit ochranu některých druhů dravých ptáků nebo vzácných druhů motýlů v České republice a na Slovensku. Díky podpoře z programu LIFE mají města, ale i firmy, k dispozici interaktivní mapu obnovitelných zdrojů, která jim pomáhá navrhování a posuzování energetických záměrů. V rámci jiného projektu zase vznikl prototyp zařízení na měření reálných emisí z naftových motorů v městském provozu.

Program LIFE - finanční nástroj Evropské unie - poskytuje 25 let podporu projektům v oblasti životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 bylo díky finančním prostředkům z tohoto programu zrealizováno v Evropě více než 4 600 špičkových projektů. Za čtvrt století existence byly s pomocí programu LIFE uskutečněny tisíce zajímavých inovativních projektů za více než 5 miliard eur. Tyto finanční prostředky umožnily financovat aktivity zaměřené na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu přesahující svým významem hranice jednotlivých zemí.

Dotazy k vyhlášené výzvě posílejte v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresulife@mzp.cz

Další informace jsou dostupnéna stránce programu LIFE

Kontakt pro média:

Oto Klikar
PR specialista projektu Czech LIFE
Tel.: +420 731 690 212
E-mail:oto.klikar@mzp.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards