Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Moravskoslezský kraj obhájil mezinárodní hodnocení za prozíravé hospodaření

| zdroj: Moravskoslezský kraj0

Moravskoslezský kraj obhájil mezinárodní hodnocení za prozíravé hospodaření

Prozíravé a odpovědné hospodaření kraje potvrdila ve svém hodnocení i ratingová agentura Moody‘s Investors Service. Kraj obhájil, při aktuálně nastaveném modelu financování krajů, nejvyšší možný mezinárodní rating A1 se stabilním výhledem.

„Je to dobrá zpráva pro občany i potenciální investory. Renomovaná nezávislá agentura tímto ratingem světu říká, že Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný partner, který plní svoje závazky a kterému je možné bez obav poskytnout finanční dotace a úvěry,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že agentura ve svém hodnocení ocenila zejména pokračující konzervativní styl řízení krajských financí. „Znamená to, že za provoz utrácíme přiměřeně, máme malé dluhy a udržujeme si vysokou hotovostní rezervu na účtech. Podíl hotovosti a krátkodobých investic v poměru k dluhu se v roce 2019 zvýšil na vysokých 190 procent. Přitom kapitálové výdaje už druhý rok v řadě přesáhly částku 3 miliardy korun. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích tak činil 11 procent,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák s tím, že hospodaření kraje za loňský rok přezkoumalo také Ministerstvo financí. „Ministerští úředníci kontrolují hospodaření kraje ze zákona každý rok. Jsem rád, že ani tentokrát nezjistili chyby, nedostatky a neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj v loňském roce reálně hospodařil s téměř 28 miliardami korun. „Skončili jsme v přebytku téměř 600 milionů korun. Upravený rozpočet přitom počítal s výrazným schodkem – až 2,1 miliardy. Je to díky tomu, že se loni české ekonomice dařilo a kraj inkasoval více peněz na daních. Také jsme měli oproti plánovanému rozpočtu nižší výdaje u projektů financovaných z evropských peněz. Kvůli zdlouhavým schvalovacím procesům řídících orgánů a veřejných zakázek se zpožďuje jejich realizace,“ konstatoval náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania s tím, že na účtech kraje ke konci loňského roku zbyly téměř 4,4 miliardy korun.

 „Většinu těchto prostředků určených na konkrétní projekty jsme automaticky zařadili do rozpočtu na rok 2020. Necelých 600 milionů korun jsme mohli použít k financování rozvojových projektů, na opravy silnic II. a III. třídy, ke stabilizaci hospodaření nemocnic a také k nahrazení části výpadku příjmů ze sdílených daní v rozpočtu 2020, které souvisejí s pandemií koronaviru, “ doplnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Celkový dluh Moravskoslezského kraje dosáhl ke konci loňského roku částky 2,184 miliardy korun, což je o 68 milionů korun více než v roce 2018.

„Není to ale proto, že bychom byli rozmařilí a nesmyslně utráceli. Je to kvůli tomu, že jsme potřebovali peníze na krátkodobé předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských fondů, a čerpali jsme proto úvěr od ČSOB a UCB. V poměru k provozním příjmům se zadluženost kraje v roce 2019 meziročně snížila o 1 procento a dosáhla tak velmi příznivé hodnoty 8,2 procenta,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Dodal, že Moravskoslezský kraj dále splácí dlouhodobý úvěr Evropské investiční banky (EIB) uzavřený v roce 2010, který byl v roce 2019 z podstatné části za výhodnějších podmínek refinancován novým úvěrem od UCB. „Schválený rozpočet na rok 2020 počítá s dalším snížením dlouhodobé zadluženosti na 1,2 miliardy korun. Jistiny těchto úvěrů pak kraj v souladu se splátkovými kalendáři doplatí v roce 2025,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Úspěšné hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2019 dokazují také účetní data kraje. Výsledek hospodaření kraje jako účetní jednotky dosáhl k 31. 12. 2019 částky 1,442 miliardy korun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro upřesnění: V závěrečném účtu i účetní závěrce je prezentována stejná ekonomika za stejné období, ale ze dvou pohledů. Z pohledu rozpočtu jde o skutečně přijaté příjmy a uhrazené výdaje, ale z pohledu účetnictví se jedná o výnosy a náklady časově spojené bez ohledu na to, zda došlo k peněžnímu toku.

Více informací najdete zde.

Foto:  zdroj Moravskoslezský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert