Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Monitoring odpadních vod a SARS-CoV-2

| autor: Hana Tomášková0

covka3.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Zavedení systematického dohledu nad virem SARS-CoV-2 a jeho variantami v odpadních vodách v EU je v České republice realizováno dle doporučení Komise Evropské unie. Detailněji se tématem zabýval seminář Odpadní vody a SARS-CoV-2 pořádaný Státním zdravotním ústavem.

Situace v ČR

Státní zdravotní ústav je institucí, která má v České republice metodicky a prakticky naplnit doporučení EK (2021/472) ze dne 17. března 2021 týkající se společného přístupu k zavedení systematického dozoru nad SARS-CoV-2 a jeho variantami v odpadních vodách a jeho postupných praktických realizací nejen v zemích EU a v ČR.

Doporučení a monitoring je realizován jako projekt Národní systém dozoru nad výskytem SARS-CoV-2 v odpadních vodách a jejich sekvenování k včasnému odhalení nových mutací viru. Problematiku řeší Státní zdravotní ústav s předpokládanou spoluprací KHS, Zdravotních ústavů, vodohospodářských organizací, vysokých škol a dalších odborných pracovišť.

V současné době je připravena metodika, odladilo se vzorkování a bude nutné zapracovat na implementaci legislativních nařízení. Cílem je, aby se v České republice prováděl kontinuální monitoring. Je tedy třeba zajistit udržitelné financování projektu.

Projekt bude schopen poskytnout důležitá data, která by mohla pomoci při dalším řešení epidemiologické situace způsobené virem SARS-CoV-2. Monitoring odpadních vod lze využít jako neinvazní screening k testování skupin a komunit, které by se jinak takto netestovaly. Zpočátku by se jednalo o monitorování ČOV ve větších městech, ale dle epidemiologické situace by se mohl zavádět monitoring na menších městech a na jiných vybraných místech (domov důchodců, tábor apod.).

Situace ve světě

Velmi pokročilý monitoring odpadních vod a ne jenom na SARS-CoV-2 má Kanada, Austrálie, ale i řada dalších zemí. Evropské státy mají celostátní projekty, mezi země, které mají velmi dobře zavedený monitoring, patří Holandsko, Dánsko (domovy důchodců, školy, letiště atd.) nebo Slovensko. Také Švédsko má velmi dobře zajištěný monitoring, funguje zde i podpora monitoringu pro další agens jako jsou polioviry, rezistentní mikroorganismy, polutanty a další ukazatele zdravotního stavu.

Monitoring se provádí také v Lucembursku, Irsku, Francii, Řecku, Maďarsku, Skotsku, Portugalsku, Rakousku či na Kypru.

Vzorky odpadních vod většina států archivuje a lze je zpětně analyzovat. Tak se například zpětnou analýzou potvrdila přítomnost viru SARS-CoV-2 ve vzorcích odpadních vod z Turíně v prosince 2019 ještě dříve než byly identifikovány první klinické příznaky.

V Německu existuje jednotná metoda pro celonárodní použití, v Chorvatsku dochází ke standardizaci a normalizaci metody. Finsko má problém s přepravou vzorků na velké vzdálenosti.

Některé země monitoring provádí, nicméně data nejsou dále využívána – například Španělsko, Estonsko nebo Lotyšsko.

Rumunsko se na monitoring chystá, modernizuje dostupnou výzkumnou infrastrukturu, Turecku chybí peníze na provoz a vybavení. Bulharsko a Moldávie zatím monitoring nezavedly.

Závěr

Česká republika má veškeré předpoklady pro úspěšné rozšíření provozování systematického dozoru nad SARS-CoV-2 a jeho variantami v odpadních vodách. Zatím však chybí politická shoda a finanční podpora, která by zajistila projektu dlouhodobou udržitelnost.

Že je projekt životaschopný, dokazuje jeho úspěšné provozování ve školách a školkách v městské části Prahy 9, kde si chválí metodu jako levnější a komfortnější variantu k testování. Oproti individuálnímu testování žáků a pracovníků antigenními nebo PCR testy se zde nabízí možnost získat přehled o epidemiologické situaci v rámci celé školy bez ohledu na ochotu žáků a jejich rodičů k individuálnímu testování, monitoring odpadních vod je časově efektivnější než antigenní testy, nevyžaduje aktivní účast zaměstnanců školy jako při rozdělování, provádění a vyhodnocování individuálních testů, finanční náklady na testování jsou výrazně nižší, zároveň je citlivost testování srovnatelná s individuálními PCR testy.

Monitoring poskytuje potřebné informace a umožňuje tak získat cenný čas k řešení situace. Do budoucna by navíc bylo možné rozšířit sledování o další agens.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema