Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MMR poskytlo 33,4 miliardy korun na zlepšení kvality života v uhelných regionech

| zdroj: MMR ČR0

IROP-2014-2020
zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo vyhodnocení podpory pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj za programové období 2014–2020. Ve třech uhelných regionech podpořilo celkem 2878 projektů.

Na zlepšení kvality života resort poskytl prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 33,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský kraj – tři uhelné regiony, které se musí postupně vyrovnávat s negativními dopady odklonu od energie získané spalováním uhlí. Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku přináší značné socioekonomické problémy. Podpora z evropských fondů v uhelných regionech má za cíl je zmírnit 

Speciálně pro uhelné regiony vyhlásil IROP 3 výzvy

Dvě výzvy podporují nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel s celkovou částkou 1,8 mld. Kč z EFRR. Obyvatelům přináší čistší ovzduší a zmírnění dalších negativních vlivů dopravy na životní prostředí ve městech. Třetí výzva cílí na infrastrukturu základních škol, kde je finanční balíček ve výši 800 mil. Kč z EFRR. Zaměřuje se na zvyšování kvality ve vzdělávání a následné uplatnění na trhu práce.

Srovnání uhelných regionů

Průměrná velikost projektu v uhelných regionech je 11,6 mil. Kč z EFRR. Ze třech regionů je nejvyšší v Ústeckém kraji, kde dosahuje 13,2 mil. Kč z EFRR. Nejvíce projektů v uhelných regionech ovšem bylo podpořeno v Moravskoslezském kraji, v realizaci je tady 1 670 projektů. Pokud se podíváme na nejvyšší objem podpory v uhelných regionech v přepočtu na obyvatele kraje, tak vítězí Karlovarský kraj s 18 328 Kč na obyvatele.

Nejvíce projektů získalo podporu v oblasti Zateplování, celkem jich je 930. Značná část se jich realizovala v Moravskoslezském kraji. Celkem 180 projektů se ve třech uhelných regionech zaměřilo na sociální infrastrukturu – nejvíce jich bylo v Ústeckém kraji. Rozlohou menšímu Karlovarskému kraji se pak velmi daří budování silniční infrastruktury. Ze všech projektů z oblasti Vzdělávání jich hned 70 % realizoval Moravskoslezský kraj. 

Podpora uhelných regionů za celé programové období IROP

Integrovanému regionálnímu operačnímu programu se v letech 2014–2020 podařilo v uhelných regionech podpořit investice do místní veřejné a udržitelné dopravy, zdokonalit digitální propojení, vytvořit nová pracovní místa a poskytnout dostupné sociální bydlení. Zvýšila se kvalita zdravotní péče a školství. Zlepšila se také zdejší energetická infrastruktura a bylo pamatováno i na revitalizace památkových objektů ve všech českých uhelných regionech.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ