Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ministr Brabec v jižních Čechách: Obcím i krajině vracíme vodu

| autor: MŽP0

Ministr Brabec v jižních Čechách: Obcím i krajině vracíme vodu

Ministerstvo životního prostředí pomáhá obcím s posilováním zdrojů pitné vody. Vodu vrací i do krajiny.

S pokračující klimatickou změnou se v České republice prohlubuje sucho. Do budoucna je potřeba počítat se zvyšující se teplotou i častěji se střídajícími obdobími dlouhého sucha a extrémních povodní. Aktuální stavy podzemních a povrchových vod nejsou příznivé. Srážky z minulého týdne sice pomohly zvýšit vlhkost povrchové vrstvy půdy, ale hlubším půdním vrstvám ani průtokům na řekách nijak výrazně nepomohly. Aktuálně je 56 % pramenů a 68 % mělkých vrtů ve stavu silného až mimořádného sucha. V meziročním srovnání je stav podzemních vod podobný jako byl ve stejném období v roce 2018.

Důsledky v obcích – nedostatek pitné vody

Právě problémy s množstvím vody v mělkých vrtech se promítají v obcích do stavu nedostatku pitné vody. Obcím, které nejsou napojené nebo nemají možnost připojit se na velké vodní nádrže, dochází voda v lokálních vrtech. Pro ně Ministerstvo životního prostředí spustilo už před třemi lety speciální program na posilování a budování zdrojů pitné vody zejména v menších obcích.

„Je to program, který jsme vytvořili malým obcím přímo na míru, aby se mohly přizpůsobit klimatické změně a důsledkům sucha. Z prostředků Ministerstva životního prostředí posilujeme zdroje pitné vody v malých obcích, kde nemají možnost připojení na velké vodní nádrže. Za poslední dva roky už jsme schválili 418 projektů za 470 mil. Kč a další žádosti stále přicházejí. 418 projektů znamená 200 tisíc lidí nově napojených na zdroje pitné vody. O dalších cca 450 mil. Kč si mohou obce žádat až do konce příštího roku,“ uvedl dnes ministr Brabec na návštěvě v jihočeském Jivnu, kde aktuálně projekt z dotačního programu na budování zdrojů pitné vody realizují.

Obec Jivno se se suchem potýká dlouhodobě. Není napojená na větší vodárenskou soustavu, ale pouze na lokální vrt, který v posledních letech vysychá. Jen v srpnu 2018 bylo nutné cisternou dovézt 156 m3 pitné vody. V roce 2016 si místní radnice požádala o dotaci 600 tisíc korun z Ministerstva životního prostředí na dva hydrologické vrty. V rámci průzkumu byl nalezen dostatečně vydatný zdroj vody jak pro část obyvatel Jivna, kteří ještě nejsou napojeni na veřejný vodovod, tak pro část obce Vyhlídky. Obec tak nyní za dalších necelých 600 tisíc korun realizuje úpravu vrtu pro čerpání vody a jeho napojení na stávající vodojem. Projekt tak celkově stál 1,2 mil. Kč.

Zadržování vody v krajině - řešení i pro podzemní vody

„Více než 100 let jsme žili ve ‚vodním blahobytu‘. Naši předci cíleně odváděli vodu z krajiny, aby ji mohli lépe obhospodařovat. Za 100 let jsme tak vysušili milión hektarů mokřadů a rybníků, postavili tisíce kilometrů meliorací, vybetonovali koryta řek, aby voda rychleji odtékala. Je jasné, že tak hluboké škody nenapravíme z roku na rok. Bude trvat mnoho let, než ten současný stav změníme a bude to stát desítky až stovky miliard korun,“ řekl dnes v Jivnu ministr Brabec.

Ministerstvo životního prostředí už od roku 2014 pomáhá obcím, krajům i zemědělcům v boji se suchem. Od roku 2014 dosáhly celkové investice z Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství do všech opatření spojených se suchem téměř 40 miliard korun.

Vedle dostupnosti pitné vody v obcích financuje MŽP zadržování vody v krajině, které pomáhá dotovat především podzemní vody. Jedním z modelových projektů, který řeší nejen sucho, ale současně i ochranu před povodněmi, je obnova retenční nádrže na Cehnickém potoce. Právě Cehnice dnes ministr Brabec navštívil s předsedou vlády Andrejem Babišem. Vedle odbahnění staré nádrže a její opravy vykoupila obec i další pozemky, aby u nádrže mohla vytvořit mokřad a tůně. Celý projekt tak má několik funkcí: protipovodňovou ochranu, zadržování vody v krajině, rozvoj biodiverzity a také rekreace. Podle starostky obce paní Heleny Sosnové revitalizace ochrání před 100 letou vodou minimálně 100 místních obyvatel a po dokončení hráze se počítá, že okolí nádrže se stane oblíbenou odpočinkovou lokalitou pro občany. Po provedení rekonstrukce nádrže bude k dispozici retenční prostor o objemu 50 000 m3. Dotace se vyšplhala do výše 13,5 mil. Kč.

Dalším takovým projektem, který pomáhá návratu vody do krajiny, je úprava toku Staré Blanice v obci Heřmaň. Revitalizací toku Staré Blanice tu došlo ke zpomalení odtoku vody, což pomůže nejenom zvýšit zasakování vody do podzemí, ale i při případných povodňových extrémech se voda rozleje do široké nivy, kde se rovněž postupně zasákne. Rozsáhlý projekt stál 50 mil. Kč a obec na něj získala podporu v plné výši z prostředků EU a Státního fondu životního prostředí.

Podobných projektů v krajině Ministerstvo životního prostředí zafinancovalo z EU fondů od roku 2014 už na 1000 za téměř 3,5 miliardy korun. Současně ministerstvo podporuje ze svých národních zdrojů řadu menších a drobnějších projektů v krajině, které pomáhají posilovat její přirozené funkce. Takových projektů se realizovalo už přes pět a půl tisíce a dosud stály stovky milionů korun. Nejčastěji jsou podporovány výsadby a péče o dřeviny, tvorba či obnova tůní a mokřadů.

Foto: zdroj MŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ