Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřizuje pracovní skupinu k problematice Heřmanické haldy

| zdroj: MPO0

image_large
zdroj: ostrava.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo založení meziresortní pracovní skupiny zaměřené na okolnosti sanace Heřmanické haldy. Cílem MPO je zajistit co nejlepší ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí, ale také zajistit postup, který bude v souladu s péčí řádného hospodáře. K tomu bude sloužit právě tato pracovní skupina složená z odborných zástupců dotčených resortů, relevantních podřízených organizací, kraje i města Ostrava.

„Naší hlavní prioritou je ochrana zdraví občanů a zachování kvality životního prostředí. Jsme si vědomi obav obyvatel v okolí Heřmanické haldy a chceme je ujistit, že situaci bereme vážně. DIAMO provádí neustálý termometrický monitoring haldy, ale zaměřuje se také na kvalitu podzemní vody a ovzduší na odvale,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že ruku v ruce s naplňováním této priority musí stát postupovat v souladu s principem péče řádného hospodáře.

Ministr Síkela s rozhodnutím o založení skupiny sám informoval představitele města a kraje během pátečního setkání. „Cílem pracovní skupiny je mimo jiné zajistit, aby kraj, město i občané měli veškeré relevantní informace, protože jejich nedostatek vytváří prostor pro šíření spekulací a nepřesností,“ říká ministr Síkela. Pracovní skupina se proto zaměří na okolnosti výstavby oddělovací stěny na haldě, bude se zabývat nakládáním s materiály využívanými na stavbu oddělovací stěny a také dalším postupem v rámci sanace. Ten se přitom bude do velké míry odvíjet od nálezů České inspekce životního prostředí (ČIŽP), která nyní prověřuje materiál užívaný k budování oddělovací stěny i kaly v kalových nádržích.

V návaznosti na kontrolu MPO v předloňském roce totiž vyvstalo podezření, že materiál užívaný k výstavbě stěny neodpovídá stanovené kvalitě a hrozí tak, že by v případě potřeby neplnil svou funkci. Oddělovací stěna má sloužit k zamezení prohořívání z haldy na vedlejší skládku chemického odpadu. Výstavu oddělovací stěny má již několik let na starosti externí dodavatel, proto došlo k zastavení prací na oddělovací stěně.

Na to navázala probíhající kontrola ČIŽP, která má určit kvalitu a funkčnost využívaného materiálu. V návaznosti na její zjištění se stanoví další průběh sanace. DIAMO zároveň připravuje studii s multikriteriální analýzou, která stanoví finální postup sanace v aktuálních podmínkách, tzn. zejména s ohledem na vlastnické poměry. Jak ukazují podrobná data z měření Zdravotního ústavu v Ostravě, vliv haldy na ovzduší v jejím okolí je minimální.

Kromě Ministerstva životního prostředí, konkrétně zástupců ČIŽP, oslovil ministr Síkela s žádostí o členství ve skupině také Ministerstvo pro místní rozvoj, Český báňský úřad, Českou inspekci životního prostředí, Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Magistrát Statutárního města Ostrava a Krajský úřad Moravskoslezského kraje. To zajistí, aby byly během jednání o procesu sanace zohledněny všechny relevantní aspekty a odborné pohledy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ