Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Miliardové investice do plynovodů mají budoucnost

| zdroj: Český plynárenský svaz0

Miliardové investice do plynovodů mají budoucnost

Investice do plynovodů se vyplatí, jejich smysluplnost potvrdila Evropská komise ve svých dvou nových strategiích. I po roce 2050 budou plynná paliva významnou součástí evropského energetického mixu s tím rozdílem, že v plynovodech by měl být zemní plyn zastoupen minimálně z 20 procent.

Zbylých až 80 procent připadne na vodík a další obnovitelné plyny, jako je biometan, syntetický metan nebo bioplyn. Český plynárenský svaz (ČPS) proto očekává, že v následujících patnácti letech bude nutné investovat do modernizace plynovodů řádově desítky miliard korun, stejně jako vytvořit normy kvality pro nové směsi přepravovaných plynů.

„Komise vyslala členským zemím i komerčním firmám významný signál, do kterých oblastí se v energetice v příštích desetiletích vyplatí investovat. Budoucí role plynárenské infrastruktury je poměrně jasně definována, a to s ohledem na potřebu zvýšení flexibility elektrizační soustavy a zvýšení potenciálu akumulace energie,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, a dodala: „Nové strategie EU pro integraci energetických systémů a rozvoj vodíku stanovují hned několik desítek opatření spojených s dekarbonizací, ale často bez zohlednění jejich dopadů na jednotlivá odvětví, infrastrukturu a spotřebitele. Dosud nám chybějí jakékoli analýzy, které by popsaly, s čím se bude nezbytné vyrovnat při uvedení těchto plánů do běžné praxe.“

Strategie pro integraci energetických systémů například podceňuje skutečnost, že energetický mix je v jednotlivých členských státech EU velmi rozdílný. Konkrétně je to viditelné v oblasti teplárenství, kde Evropská komise poměrně opomíjí využití zemního plynu a prioritně počítá s tepelnými čerpadly. Ta jsou ale především ve střední a východní Evropě, kde je velký podíl obyvatel zásobován ze systému centrálního zásobování teplem, prostě nerealizovatelná. Jejich instalace by navíc výrazně prodražila teplo pro domácnosti a neúměrně navýšila nutnou výrobu elektrické energie. Nezbytností proto bude důkladný rozbor všech opatření, jenž by potvrdil optimální úroveň elektrifikace v konkrétních sektorech národních ekonomik.

„Z pozice Českého plynárenského svazu je zapotřebí zdůraznit nepostradatelnou roli zemního plynu v teplárenství, a to kvůli plánovanému odklonu od uhlí. Tento fakt by měla Evropská komise rozhodně více zohledňovat. Právě v České republice se bez plynofikace a následného ozelenění plynu v teplárenské soustavě neobejdeme. Zásadním úkolem je zabránit hromadnému rozpadu teplárenských soustav a přechodu domácností na méně ekologické způsoby vytápění,“ shrnula L. Kovačovská.

Budoucnost plynovodů se spojuje také s rozvojem technologie Power to Gas, která přeměňuje elektřinu na plynná paliva – vodík nebo metan. Tato metoda se využívá pro akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů, především solárních a větrných elektráren, v době jejich špičkové výroby, kdy je energie nadbytek a není pro ni jiné využití. Klíčová je v této souvislosti právě existující plynárenská infrastruktura v podobě rozsáhlé tranzitní a distribuční sítě, jež dokáže zajistit skladování a distribuci takto vyrobeného vodíku či metanu.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy