Reklama

25. 4. 2019  |  Praha  |  Pořadatel: Bid

Management vody ve městech

Konference navazuje na úspěšné předešlé ročníky Voda v krajině a Voda ve městě. Zaměří se na sucho ve městech a představí možná řešení a opatření, jak právě v nich nakládat s vodou úsporně a ekonomicky.

Voda je pro nás životní nutností. O její denní spotřebě mnohdy však ani neuvažujeme. Sucho a úbytek vody přitom Českou republiku dlouhodobě trápí. Současná extrémní sucha a nízká srážková činnost nás nutí zamýšlet se, jak co nejefektivněji nakládat s vodou, aby jí byl dostatek pro všechny naše potřeby. Měli bychom se proto snažit hospodařit s vodou úsporně a hledat její další alternativy a zdroje, které můžeme využít. 
Na významu tedy nabývá efektivní využívání odpadních a dešťových vod, jejich recyklace, zadržování a podpora přirozeného zasakování zejména v zastavěných oblastech.
Neméně zásadní je i hospodaření s pitnou vodou v budovách. Současné moderní technologie online monitoringu spotřeby vody zajistí nejen detailní přehled o spotřebách, ale také informaci o případných haváriích, a to i v době, kdy je budova mimo provoz.
Lepší hospodaření s vodou má tedy v našich životech dopad jak ekonomický tak ekologický.
Přijďte se dozvědět více na naši konferenci Management vody ve městech, která nastíní možná úsporná řešení a moderní technologie umožňující nakládat s vodou efektivně a ekonomicky.

Více informací na https://www.bids.cz/cz/konference/management-vody-ve-mestech/429

 

Foto: ilustrační Pixabay

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI