Reklama

20. 4. 2019  |  Aktuality  |  Autor: Martina Svatoňová/ Královehradecký kraj

Krajské dotace pomohou dobrovolným hasičům

Královéhradecký kraj podpoří rekonstrukce a výstavby požárních zbrojnic, nákup dopravních automobilů a modernizaci hasičské techniky za více než 13 milionů korun. O finanční podporu mohou žádat obce zřizující jednotky požární ochrany prostřednictvím dotačního programu Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany, a to od 24. dubna do 13. května 2019

„Dobrovolní hasiči patří mezi členy krajského integrovaného záchranného systému a mají v něm svoji nezastupitelnou roli. Působí v jednotkách požární ochrany obcí, kde se starají jak o bezpečnost, tak i o prevenci požární ochrany obyvatelstva,“uvádí hejtman Jiří Štěpán.

Kraj a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uzavřelo v roce 2018 memorandum o partnerství a spolupráci, které právě cílí na spolupráci kraje a krajského sdružení hasičů při zabezpečování požární ochrany, ochrany obyvatel i pomoci u záchranných prací, při haváriích, živelných pohromách a dalších mimořádných událostech na území kraje.

O pokračování nastavené spolupráce, využití dotačních programů a potřebách hasičských sborů jednal hejtman Jiří Štěpán s krajským starostou sdružení hasičů Jiřím Orsákem.

„Jsem rád, že mezi krajem a sbory dobrovolných hasičů je silné partnerství a dotace pomůžou zajistit lepší podmínky a zázemí pro hasičské sbory. Krajské sdružení hasičů a spolu s ním i okresní sdružení využívají dotace na zabezpečení sportovních a společenských akcí. Důležitá je i jejich činnost s hasičskou mládeží. Učí ji pracovat v týmu, ctít pravidla a pomáhat ostatním a působí jako prevence negativních jevů,“ vysvětluje hejtman Štěpán.

„Díky podpoře kraje zabezpečujeme základní a postupové soutěže v jednotlivých odvětvích požárního sportu, podporujeme reprezentaci kraje na národní i mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí je i vzdělávání našich členů jako je Univerzita dobrovolného hasiče a připravovaná Junior univerzita. To vše ve spolupráci s Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech. Naší snahou je, aby prostředky z dotace kraje byly smysluplně využívány v duchu citovaného memoranda z roku 2018,“hodnotí starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiří Orsák.

Královéhradecký kraj podporuje činnost sborů dobrovolných hasičů dlouhodobě. V roce 2018 vynaložil necelých 23 milionů korun na provoz JPO obcí a dalších 2,8 milionu korun poskytl přímo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na pořízení nové techniky, na provoz, ale i na pořádání různých kulturních či sportovních akcí, mezi které spadá například reprezentace kraje na Mistrovství ČR v požárním sportu. Akce pořádané krajským sdružením hasičů kraj zařazuje do kalendáře významných událostí pro příslušný rok.

 

 

 

 
© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI