Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kořenové čistírny aktuálně

| zdroj: korenovky.cz1

korenovky1.jpg
zdroj: Kořenová čistírna odpadních vod Vsetín 2019/ zdroj: Kořenovky.cz

Nejnovější výzkumy dokazují, že čistí spolehlivě, vyhovují všem parametrům na vyčištěnou odpadní vodu (OV). V zahradě nenápadně zapadnou, přesto umí, jako jediná technologie, reagovat na kolísavé množství odpadní vody. Řeč je o kořenových čistírnách odpadních vod (KČOV), které můžeme dle laboratorních parametrů vyčištěné vody řadit mezi nejlepší dostupné technologie na trhu (BAT – Best Avaiable Technology).

Přírodě blízké

Technologie kořenových čistíren vychází z přirozených mokřadů a samočisticích procesů v řekách. První realizace KČOV pro odpadní vody pocházejí z šedesátých let. V devadesátých letech se začaly budovat KČOV i v ČR.

Moderní metoda vertikálních filtrů

V současné době se v zahraničí a ČR projektují vertikální pulzně skrápěné kořenové filtry. U těchto filtrů je mechanicky předčištěná voda pulzně přiváděna na celý povrch kořenového filtru. Vertikální filtr není zatopen – osvědčená plocha je 2 m2 kořenového pole na jednoho ekvivalentního obyvatele (EO). Čištěná voda stéká po jemnozrnné náplni filtru a v převážně aerobním prostředí se čistí. Vertikálními filtry se daří čistit vodu hluboko pod limity nejlepších dostupných technologií pro BSK5 , CHSK Cr, NL, NH4 +. V případě požadavků na čištění celkového N se využívá recirkulace vody do předřazeného horizontálního filtru, který může být naplněn z části denitrifikační náplní.

Bez elektřiny

Pokud je k dispozici spád, může i KČOV s vertikálními filtry fungovat bez elektřiny. KČOV může při stejné účinnosti uspořit více než 80 % elektřiny ve srovnání s mechanickobiologickou variantou.


odborný garant textu

Ing. Michal Šperling

Kořenovými čistírnami se zabývá od roku 2008. Snaží se získávat znalosti a zkušenosti z domova i zahraničí, vyvíjet technologie kořenových čistíren a podporovat další výzkum. Kromě praxe a realizace kořenovek se Michal rád zapojuje i do informování veřejnosti o současném stavu vědění v oblasti KČOV, a to na základě porovnání dat z odborných pracovišť i terénu.

korenovky2.jpg

Komentáře

  1. Jak by vypadala kořenovka pro 100 lidí - obec pouští deš.vodu do struhy, nešlo by ji využít?

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT